Vi skaber
talenter

Vi skaber

talenter

Teknisk Gymnasium - HTX

Med en htx-eksamen har du alle de muligheder, du ville få med en almen studentereksamen – og mere til! Din uddannelse bliver en spændende kombination af teori og praksis, og du vil få rig lejlighed til at fornemme den verden, der venter, når du har sat huen på dit målrettede hoved.

Htx er en treårig studentereksamen, som giver adgang til en bred vifte af videregående uddannelser.

De naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen i undervisningen - og det er i høj grad "learning by doing", der kommer til at præge din tid på htx.

Det er både sjovt og lærerigt at læse på htx, hvor nysgerrigheden og evnen til at se verden fra mange forskellige synsvinkler er i centrum. Du vil lære at kæmpe for dine egne ideer og meninger, men også at samarbejde, udvikle og udforske verden og virkeligheden sammen med dine klassekammerater.

Undervisningen er på et højt fagligt niveau og bliver krydret med eksperimenter i laboratorierne, praktisk arbejde i værksteder, spændende projekter og studieture. Projektarbejdet foregår ofte på tværs af fagene, hvor din viden fra ét fag skal bruges i andre fag.

Htx er bygget op med et fælles grundforløb på tre måneder. I slutningen af grundforløbet vælger du studieretning. De efterfølgende godt 2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.

Tiden på htx bliver tre vigtige år i dit liv, og vi stiller masser af ressourcer og muligheder til din rådighed. Med andre ord giver vi dig på htx en perfekt scene, du kan prøve dig selv af på - hvis du kan, vil og tør.

Hent folder om htx

Læs evt. mere om uddannelsen på ug.dk. eller læs mere om htx på tekniskgymnasium.dk.

Videreuddannelse

Få et overblik over, hvilke videregående uddannelser din htx giver dig adgang til. Det er bl.a. afhængig af, hvilke fag du vælger. Se på adgangskortet her

Hvorfor Teknisk Gymnasium Sønderjylland? 

Vi har spurgt vores studerende, hvorfor de har valgt at gå på Teknisk Gymnasium Sønderjylland.  
Tre begrundelser, der går igen er:  

  • Alle kender hinanden, fordi gymnasiet ikke er så stort, så der er et fantastisk godt sammenhold, også årgangene imellem.  
  • De tekniske og naturvidenskabelige fag åbner for at kunne læse videre på stort set alle uddannelser efter studentereksamen.
  • Undervisningen er målrettet og virkelighedsorienteret. Den relaterer sig til både nutiden og fremtiden og er varieret, og man arbejder med mange konkrete projekter. 
    Det gør det både sjovt og lærerigt at læse på htx. 


SÅDAN FOREGÅR EN HTX

Htx er bygget op med et fælles grundforløb på 3 måneder. I slutningen af grundforløbet vælger du studieretning, du ønsker at fortsætte på. De efterfølgende godt 2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.


Grundforløbet

Grundforløbet består af dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt et studieområde, som omfatter faglig og tematisk organiseret undervisning indenfor teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du vil også have forløb, hvor der arbejdes med sprog, kommunikation, it og en iværksætterorienteret dimension. Der vil endvidere være introduktion til værkstedsmæssig undervisning.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et selvvalgt studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt. Obligatoriske fag er f.eks. engelsk, fysik, kemi, matematik, teknik, teknologi, dansk, biologi og samfundsfag. Valgfag kan være informationsteknologi, erhvervsøkonomi, international teknologi og kultur, filosofi og erhvervspsykologi.

Niveauerne A, B og C

Fagene på HTX bliver udbudt på niveauerne A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, hvor dansk og teknikfag på tredje årgang er de to af dem. Du skal have mindst tre fag på B-niveau og så en række fag på C-niveau. Mange af fagene kan du få på et højere niveau end mindstekravet.

Studieretningerne giver dig mulighed for at vælge en studentereksamen med hovedvægt på forskellige teknik- og teknologifag. En studieretning indeholder en række fag, der supplerer hinanden. Det betyder, at det, du lærer i det ene fag, er tilrettelagt og giver mening i sammenhæng med de øvrige fag på din retning. En studieretning indeholder som minimum et fag på niveau A, et fag på niveau B og et fag på niveau C.

Internationalisering

Den internationale dimension indgår i den daglige undervisning i alle relevante fag. Du har mulighed for at melde dig til en speciel international projektgruppe, som arbejder frem imod et 3-ugers ophold i udlandet i efteråret på 2. år af HTX.

Arbejdsform

Generelt for alle tre år er, at der i undervisningen arbejdes meget med projekter, og de går ofte på tværs af fagene. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Selvfølgelig skal undervisningen leve op til de bestemmelser, som Folketinget har fastlagt, men du har stor indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

Der arbejdes både individuelt og i grupper, så du lærer både at fordybe dig og at samarbejde med de øvrige elever om at løse konkrete opgaver. En del af undervisningen forgår i laboratorier og værksteder, hvor du laver øvelser og dokumenterer sammenhænge mellem teori og praksis.

Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX får du udfordret dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid. Igennem studietiden vil du udvikle dig fra at være elev til at blive studerende.

 

Læs mere om vores pædagogiske grundlag for Teknisk Gymnasium her.

Nyheder

08.05.24 / Vis alle,AMU / Efteruddannelse,Teknisk Gymnasium,EUX,Erhvervsuddannelse & Generel Vi ønsker alle en strålende Kristi himmelfart fyldt med solskin! Husk, skolen holder lukket den 9. og 10. maj. Læs mere »
Se alle nyheder »