Vi skaber 

resultater 

Idehistorie B

I idéhistorie B får du kendskab til menneskets tanker og ideer inden for filosofi, videnskab og politik. Du får viden om, hvordan menneskets forestillinger om natur, teknologi og samfund har udviklet sig gennem historien, og lærer at relatere det til teorier og værdier i din samtid.

Idéhistoriefaget behandler emner ud fra teknologihistoriske, almenhistoriske og idéhistoriske perspektiver. Det vil sige, at du kommer til at arbejde med etik, videnskabsteori og livsfilosofi samt historiske begivenheder og teknologisk udvikling.

Du kommer til at lære om emner som etik, politik, erkendelsesteori, livskvalitet, livets mening og videnskabsteori. Emnerne vil indgå i case-forløb, som handler om teknologisk udvikling og historiske begivenheder. Samtidig vil du skulle arbejde med modeller for samspillet mellem teknologi og samfund, ligesom du vil lære at arbejde med historiske kilder ud fra en kritisk stillingtagen.

Undervisningen har mange forskellige arbejdsformer. Lige fra forelæsninger, klassedialog over gruppearbejde til formidlingsopgaver i form af filmudarbejdelse, tidslinjer, plancher, oplæg, forsøg, eksperimenter og skriftlige refleksionsopgaver. Der er også en del tekstlæsning i faget. Du bliver trænet til at tydeliggøre komplekst stof i et forståeligt sprog på et højt fagligt niveau. Du bliver trænet i at få skabt et solidt belæg for dine påstande. Du får mulighed for at finde ud af, hvor dine egne værdier er, og hvordan du kan begrunde dine holdninger.

Med idéhistorie vil du få perspektiveret den viden, du opnår i uddannelsens andre fag, ligesom du vil få brugbare redskaber til at blive klogere på de historiske, filosofiske og teknologiske aspekter i fagene. I 2.g. skal du udarbejde en selvstændig, tværfaglig opgave i dansk og idéhistorie.