1.10 Tavleinstallationer og dimensionering

Faglig undervisningsmål:

 1. Lærlingen kan redegøre for definitioner på flere typer eltavler, herunder lavspændings- og maskintavlers opbygning, samt kendskab til gældende love, normer og standarder samt mærkning af tavler.
 2. Lærlingen kan redegøre for kortslutningsniveauer i forbindelse med valg og installation af komponenter og kabler i forhold til installation af tavler, fx med hensyn til dynamiske og termiske påvirkninger eller andre forhold.
 3. Lærlingen kan redegøre for udførelse af tavlebeskyttelse, jf. DS/HD 60364-standardserien, som jording, transientbeskyttelse (SPD), fejlstrømsafbryder (RCD), sikringer og maksimalafbrydere.
 4. Lærlingen kan redegøre for kortslutnings- og overbelastningsudstyr, jf. DS/HD 60364-standardserien til tavler, kabler og udstyr i afgående kredse.
 5. Lærlingen kan redegøre for selektivitet mellem tavlekomponenter.
 6. Lærlingen har kendskab til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med tavler og tavlekomponenter.
 7. Lærlingen har kendskab til fremstilling og dokumentation af tavler i henhold til DS/EN 61439-standardserien samt vejledninger fra Dansk eltavleforening.
 8. Lærlingen har kendskab til termiske forhold- og udfordringer i forbindelse med komponenter og lednings- og kabelføring i tavler.
 9. Lærlingen kan redegøre for- og gennemføre fejlfinding ved hjælp af fx termografering af forbindelser, komponenter og samlinger.
 10. Lærlingen kan montere og installere lavspændings- og maskintavler, herunder kabel- og ledningsføringer inde i tavlen.
 11. Lærlingen kan ved tavlearbejde foretage risikovurdering og sikring egen og andres sikkerhed.
 12. Lærlingen kan udvælge- og anvende korrekt måleudstyr, værktøj og relevante materialer til at opbygge- og servicere eltavler.
 13. Lærlingen kan kvalitetssikre- og dokumentere eget arbejde, herunder udfylde tavlespecifikationsskema (fx BPS) og kredsskemaer korrekt.
 14. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 15. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.