Vi skaber

talenter

Teknikfag på htx

På htx skal alle elever vælge et teknikfag på 3.g. I stedet for de mere traditionelle og velkendte skolefag (som eksempelvis dansk, matematik og samfundsfag) tager teknikfagene udgangspunkt i de brancher, som mange i Danmark er beskæftiget med. Både det fagligt indhold og arbejdsmetoderne i faget retter sig direkte mod en bred vifte af de videregående uddannelser. En væsentlig del af teknikfaget gennemføres som problemorienteret projektbaseret undervisning, hvor du bl.a. lærer at kombinere din viden fra uddannelsens øvrige fag på nye og relevante måder. Ud over at give dig kendskab til den problemorienteret projektbaseret arbejdsmetoder vil faget også udfordrer dine evner til faglig fordybelse, selvstændighed og refleksion.

Skolen udbyder følgende teknikfag på tværs af vores fire gymnasieafdelinger:

  • Proces, Levnedsmiddel & Sundhed
  • Byggeri & Energi
  • Digital design og udvikling
  • Udvikling & Produktion
    • Tekstil
    • Elektronik