Vi skaber

resultater

Tysk C og B

I valgfaget tysk C og studieretningsfaget tysk B lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Da der er tale om tysk fortsættersprog forudsætter det, at du har haft tysk i grundskolen.

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik og opnår et varieret ordforråd, der gør dig i stand til at diskutere ukendte og kendte emner på tysk. Du kommer til at beskæftige dig med emner som: Hovedtræk i den kulturelle, politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945 samt aktuelle tyske kultur-, samfunds- og erhvervsforhold samt deres ligheder og forskelle med andre kultur- og samfundsforhold. Du kommer også til at arbejde med tekst- og casemateriale om tyske virksomheder samt et udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive teksttyper og genrer.

Flere af emnerne er de samme på både C og B-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. F.eks. forventes der på B-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på C-niveau, ligesom der på B-niveau arbejdes med sværere tekster end på C-niveau.