Vi skaber

talenter

Samfundsfag C og B

I samfundsfag får du et kendskab til politik og økonomi og lærer at undersøge og forstå samfundsmæssige sammenhænge. Du får træning i at diskutere og formidle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger på et fagligt grundlag.

Samfundsfag sætter fokus på samfundet – både dansk og internationalt. I hvilken retning udvikler samfundet sig, og hvad er det for nogle kræfter, der påvirker denne udvikling? Faget støtter dig i at afklare dine holdninger og handlemuligheder i samfundet.

Du kommer til at lære om globalisering i forhold til kultur og konkurrenceevne, politisk magt, valg og styreformer, meningsdannelse og partier. Faget rummer også sociologi, hvor du kan lære om social arv, identitetsdannelse, sociale medier, livsstil og familietyper. Inden for økonomi vil du lære om det økonomiske kredsløb, teknologisk vækst og bæredygtig udvikling, ligesom undervisningen kommer ind på økonomiske styringsredskaber og bobler.

Undervisningen foregår som klasserumsundervisning, klassedialog og i arbejdsformer, hvor du selv og i grupper kommer til at undersøge, dokumentere, formidle og debattere faglige og aktuelle emner.

I samfundsfag vil du lære om kvantitativ og kvalitativ metode til vidensopsamling i form af statistiske oplysninger eller dybere interviews og undersøgelser. Derudover arbejdes med komparativ metode, hvor du vil lære om at sammenligne forskellige samfundsfaglige standpunkter og problemstillinger. Faget vil også rumme projektforløb med lokale virksomheder, konkrete undersøgelser, universitets- og organisationsbesøg.

Skriftligt kommer du til at lave mindre opgaver, som relaterer til emnerne i faget. Derudover vil der være skriftlige prøver. Til eksamen skal du med udgangspunkt i en given problemstilling udarbejde en synopsis.

I forhold til uddannelsens øvrige fag vil du opleve, at samfundsfag bidrager med viden, metoder og begreber, der giver en forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Derfor er faget oplagt at inddrage i forbindelse med rigtigt mange af dine projekter på htx. Det kan fx være i forbindelse med teknologi og teknikfag.

Studieretnings- og valgfaget Samfundsfag B bygger oven på det obligatoriske Samfundsfag C. På B-niveau har faget et mere internationalt fokus, og man arbejder i større grad undersøgende. Dette sker ud fra en hensigt om at skabe overblik og forståelse af sammenhænge.