Vi skaber talenter

Skolehjem

EUC Syd har skolehjem i Sønderborg, Haderslev og Tønder

Elevfolder for Sønderborg - 144 værelser

Elevfolder for Haderslev - 16 værelser, fælles køkken.

Elevfolder for Tønder - 74 værelser

Når du bor på skolehjemmet fungerer EUC Syd som en slags kostskole.

Det er en god måde at flytte hjemmefra til et spændende miljø. Du får dit eget sted samtidig med, at du bor blandt andre unge af begge køn, med vidt forskellige uddannelsesønsker og fra alle egne af landet. Døgnet rundt er der altid en kammerat i nærheden.

Alle værelserne har internetadgang og alle skolehjem er røg-, nakotika- og alkohofrie.

Skolehjemmene i Sønderborg og Tønder giver mulighed for en lang række beboeraktiviteter. Indendørs er der opholdsrum med billard, pool, bordfodbold og tv. I Sønderborg har skolehjemmet endvidere motionsrum, gymnastiksal og udenfor er der plæner til fodbold, volley og til at slappe af og sole sig på. 

I løbet af skoleåret sætter skolehjemmene sammen med eleverne en række andre aktiviteter og fester i gang. Skolehjemmene kan også tilbyde ekstra undervisning og hjælp med uddannelsen til elever, der har brug for en håndsrækning i en periode. Se mere i spalte 2 under Start på en frisk.

Se videoen nedenfor fra skolehjemmet i Sønderborg.


 

Elevindflydelse på skolehjemmet 
Beboerne på skolehjemmet er en vigtig del af hjemmets hverdag. Det er eleverne selv, der står for en lang række af aktiviteterne. Derfor er det i høj grad op til den enkelte elev, hvordan opholdet på skolehjemmet skal forme sig. Rammerne er vide, og de udvider sig, jo mere man skubber til dem.

Hvem kan bo på skolehjemmet?
Når du er under erhvervsuddannelse (EUD), skal du have mere end 5 kvarters transport mellem nærmeste erhvervsskole, der udbyder uddannelsen og dit hjem - hver vej.  

Opfylder du transportkravet, kan du som EUD-elev bo på skolehjemmet i alle skoleperioder, men ikke i praktikperioder.

Er du over 18 år, skal du betale for at bo på skolehjemmet.

Prisen i 2021 er 557 kr. om ugen.

Er du under 18 år, er opholdet som hovedregel gratis. Men såfremt du har en lærekontrakt, skal der betales uanset alder.

Er du i skolepraktik (SKP) bor du gratis på skolehjemmet, når du er under 18 år. Der skal først betales for skolehjemmet fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Ved mindre end 5 kvarters offentlig transport
Er du ikke berettiget til at bo på Skolehjemmet, fordi din transporttid med offentlig transport er mindre end 5 kvarter til nærmeste skole, kan du alligevel ansøge om et værelse. Prisen er da 1.615,- kr. om ugen for kost og logi (2021). Beløbet bliver opkrævet hos din arbejdsgiver som får udgiften refunderet fra AUB.

Er du forsøger for et barn under 18 år (som bor på samme folkeregisteradresse som dig), fritages du for betaling, når du afleverer dokumentation i form af bopælsattest eller sygesikringsbevis på barnet.

Start på en frisk
Skolehjemmet har et særligt tilbud til elever, der løber ind i problemer med deres uddannelse, hjemme eller i deres omgangskreds. Et ophold kan bruges til at skifte miljø, komme i gang med en uddannelse og møde nye kammerater. 

Få mere at vide ved Anette Lauritzen på tlf. 7412 4409.

Kontakt

Sønderborg:

Du kan få mere at vide om skolehjemmet på hverdage ml. kl. 16.00-20.00. Ring på tlf. 7412 4406 eller send en mail til bookingteam@eucsyd.dk.

EUC Syd
Skolehjemmet
Sdr. Landevej 28
6400 Sønderborg
Tlf. 7412 4242 
      7412 4406 (mellem kl. 16-20)

Tønder: 

Du kan få mere at vide om skolehjemmet på hverdage, mandag til torsdag ml. kl. 10.00-15.00 samt fredag kl. 10.00-13.00 ved at kontakte Charlotte Fonnesbæk på tlf. 7412 4619 eller mobil 5131 4807 eller send en mail til Charlotte - cfo@eucsyd.dk.

EUC Syd
Skolehjemmet
Bargumsvej 19-23
6270 Tønder

Tlf. 7412 4242 (hovedtlf.)

Haderslev:

Du kan få mere at vide om skolehjemmet ved at kontakte skolhjemsmedarbejderen på telefon 5131 4809 eller sende en mail til bookingteam@eucsyd.dk.