Vi skaber talenter

Skolehjem

EUC Syd har skolehjem i Sønderborg, Haderslev og Tønder

Elevfolder for Sønderborg - 144 værelser
Elevfolder for Haderslev - 16 værelser, fælles køkken.
Elevfolder for Tønder - 74 værelser

Når du bor på skolehjemmet fungerer EUC Syd som en slags kostskole.

Det er en god måde at flytte hjemmefra til et spændende miljø. Du får dit eget sted samtidig med, at du bor blandt andre unge af begge køn, med vidt forskellige uddannelsesønsker og fra alle egne af landet. Døgnet rundt er der altid en kammerat i nærheden.

Alle værelserne har internetadgang og alle skolehjem er røg-, nakotika- og alkohofrie.

Skolehjemmene i Sønderborg og Tønder giver mulighed for en lang række beboeraktiviteter. Indendørs er der opholdsrum med billard, pool, bordfodbold og tv. I Sønderborg har skolehjemmet endvidere motionsrum, gymnastiksal og udenfor er der plæner til fodbold, volley og til at slappe af og sole sig på. 

I løbet af skoleåret sætter skolehjemmene sammen med eleverne en række andre aktiviteter og fester i gang. Skolehjemmene kan også tilbyde ekstra undervisning og hjælp med uddannelsen til elever, der har brug for en håndsrækning i en periode. Se mere i spalte 2 under Start på en frisk.

Besøg vores skolehjem:
Sønderborg 
Tønder 

Elevindflydelse på skolehjemmet 
Beboerne på skolehjemmet er en vigtig del af hjemmets hverdag. Det er eleverne selv, der står for en lang række af aktiviteterne. Derfor er det i høj grad op til den enkelte elev, hvordan opholdet på skolehjemmet skal forme sig. Rammerne er vide, og de udvider sig, jo mere man skubber til dem.

Hvem kan bo på skolehjemmet?
Når du er under erhvervsuddannelse (EUD), skal du have mere end 5 kvarters transport mellem nærmeste erhvervsskole, der udbyder uddannelsen og dit hjem - hver vej.  

Opfylder du transportkravet, kan du som EUD-elev bo på skolehjemmet i alle skoleperioder, men ikke i praktikperioder.

Er du over 18 år, og har du ikke en uddannelsesaftale, skal du betale for at bo på skolehjemmet.

Prisen i 2024 er 612 kr. om ugen.

Er du i skolebaseret oplæring (SOP) bor du gratis på skolehjemmet, når du er under 18 år. Der skal først betales for skolehjemmet fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Ved mindre end 5 kvarters offentlig transport
Er du ikke berettiget til at bo på Skolehjemmet, fordi din transporttid med offentlig transport er mindre end 5 kvarter til nærmeste skole, som ikke er EUC Syd, kan du alligevel ansøge om et værelse. 

Folkeregisteradresse for skolehjemselever
Du må ikke ændre din folkeregisteradresse til skolehjemmets adresse i den periode, du bor på skolehjemmet, da det er din folkeregisteradresse, der afgør, om du er skolehjemsberettiget.

Det samme gælder de elever, som kommer fra Sydslesvig/Tyskland.

Ændrer du din folkeregisteradresse til skolehjemmet, så kommer du til at betale fuld pris, hvilket svarer til 1.830,- kr. om ugen (2024).

Er du forsørger for et barn under 18 år (som bor på samme folkeregisteradresse som dig), fritages du for betaling, når du afleverer dokumentation i form af bopælsattest eller sygesikringsbevis på barnet.

Start på en frisk
Skolehjemmet har et særligt tilbud til elever, der løber ind i problemer med deres uddannelse, hjemme eller i deres omgangskreds. Et ophold kan bruges til at skifte miljø, komme i gang med en uddannelse og møde nye kammerater. 

Få mere at vide ved Simon Sneevang på tlf. 7412 4459.

Kontakt

Sønderborg:

Du kan få mere at vide om skolehjemmet på hverdage ml. kl. 16.00-20.00. Ring på tlf. 7412 4406 eller send en mail til bookingteam@eucsyd.dk.

EUC Syd
Skolehjemmet
Sdr. Landevej 28
6400 Sønderborg
Tlf. 7412 4242 
      7412 4406 (mellem kl. 16-20)

Tønder: 

Du kan få mere at vide om skolehjemmet ved at kontakte skolehjemsvagten på tlf. 5131 5521 på følgende tidspunkter:
Mandag-torsdag kl. 16.00-23.00.
Søndag kl. 19.00-22.30.

Mandag-torsdag er vagten på skolehjemmet kl. 16.00-07.00.

eller send en mail til bookingteam@eucsyd.dk.

EUC Syd
Skolehjemmet
Bargumsvej 19-23
6270 Tønder

Tlf. 7412 4242 (hovedtlf.)

Haderslev:

Du kan få mere at vide om skolehjemmet ved at kontakte skolehjemsmedarbejderen på telefon 5131 4809 eller sende en mail til bookingteam@eucsyd.dk.