Vi skaber resultater

Leverandørvejledning

Sådan sælger du til EUC Syd - en vejledning til leverandører

Velkommen som tilbudsgiver og leverandør til EUC Syd.

Med denne vejledning vil vi gøre alle nuværende og kommende leverandører opmærksom på de betingelser, der gælder ved salg til EUC Syd. Udgangspunktet er skolens indkøbspolitik, som findes på vores hjemmeside.

Indkøbspolitikken indeholder de regler, vi skal overholde, og beskriver, hvordan vi vil sikre, at vi altid indgår optimale indkøbsaftaler med vores leverandører.

Vi er interesseret i leverandører, der vil mere end blot levere varer og sende fakturaer. Vi ønsker et tæt samarbejde med leverandører, der vil involvere sig i EUC Syds behov for varer og tjenesteydelser og aktivt medvirke til udvikling af nye produkter.

Indkøbsfællesskab

EUC Syd har valgt at melde sig ind i Indkøbsfællesskabet IFIRS. Vi er overbevist om, at indkøb for flere skoler er en god ide, både for vores leverandører og os.

Vore leverandører får mulighed for at byde på langt flere udbud end tidligere, og salgsvolumen vil stige, da der kan bydes på flere skolers indkøb samtidig.

I et vist omfang vil EUC Syd udbyde i eget regi. Disse udbud vil blive annonceret på vor hjemmeside.

Samhandelsaftale

Alle EUC Syds leverandører skal indgå en samhandelsaftale, som underskrives af leverandøren og skolens direktør. Samhandelsaftalen er fortrolig. Når vi vælger leverandør, lægger vi blandt andet vægt på at få:

 • Den rigtige pris for den rigtige kvalitet
 • Et stort og dækkende sortiment
 • Leveringssikkerhed
 • Enkel administration. E-handel
 • Gode samarbejds- og udviklingsmuligheder.

Ønsker du at blive leverandør til EUC Syd, skal du sende en ansøgning til EUC Syd.

Du skal give følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn, adresse, postnummer og by
 • CVR-nummer
 • Navn på kontaktperson i virksomheden
 • Oversigt over produkter eller tjenesteydelser, som kan have interesse for EUC Syd.

Sammen med ansøgningen vedlægges:

 • Tro og love-erklæring, som viser, at virksomheden ikke har ubetalt gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997
 • Tro og love-erklæring, som viser, at virksomheden har den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med opgavens udførelse
 • Kopi af produktansvarsforsikring.

Er du interesseret i at byde på et af vores udbud, henviser vi til ifirs.dk. Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev, der dækker dine interesseområder. Hvis udbuddet er i eget regi annonceres dette på vor hjemmeside.

Samarbejde med EUC Syd

De budgetansvarlige har ansvaret for indkøb til EUC Syd. I praksis udpeges der indkøbere, som er informeret om, hvilke leverandører vi køber ind hos.

Når du modtager en ordre fra EUC Syd, skal du sikre dig, at ordren indeholder følgende oplysninger:

 • Indkøbers navn
 • Rekvisitionsnummer

Du skal forlange at få alle oplysninger, da vi kræver, at de står på din faktura. Oplysningerne vil hjælpe bogholderiet, så den rigtige afdeling får fakturaen.

Når du leverer varer til skolen, skal der altid vedlægges en følgeseddel (fakturaen må ikke vedlægges varerne), og du skal sikre, at transportøren får en gyldig kvittering for, at varerne er afleveret.

EUC Syd kan ikke betale fakturaer på varer, der ikke er korrekt modtaget.

Fakturaen skal have de samme oplysninger som ordren og en henvisning til følgesedlen. Det er vigtigt, at din faktura afspejler ordren, og at priserne er de samme, som da du fik ordren. Korrekte oplysninger er en forudsætning for, at fakturaen bliver betalt og til tiden.

EUC Syd tilstræber at nedbringe mængden af bilag og ønsker derfor i videst mulig omfang at samle leverancer på få fakturaer. Dette vil blive aftalt ved ordre indgåelse.

Samarbejdsaftale med leverandører

Hent samhandelsaftale

Elektronisk behandling af fakturaer 

EUC Syd modtager kun elektroniske fakturaer.

Fakturaer sendes til EAN lokationsnummer 5798000557048.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte