Fag 14894 Modul 4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring

Forudsætning:

Faglig undervisningsmål:

 1. Eleven kan ud fra en effektivitetsbetragtning vurdere hvordan en opgave optimalt skal bemandes ud fra egen entreprise og andre entreprisers opgaver og fremdrift.
 2. Eleven kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde bemandings- og materiale leveringsplaner samt deltage i opstarts-, byggemøder og afleveringsforretninger. 
 3. Eleven kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder Det digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-faglige viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet.
 4. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 5. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 6. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 7. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
 8. Eleven har kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå ud fra kommunikationsfærdigheder og konflikthåndtering.
 9. Eleven kan selvstændigt anvende projektstyringsværktøjer i forbindelse med at optimere tid, økonomi og kvalitet i projekter.
 10. Eleven kan selvstændigt håndtere principper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold.
 11. Eleven kan selvstændigt håndtere de retslige forhold og processer, der skal anvendes, i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m. og agere korrekt og rettidigt for at sikre kvalitet og økonomi i entreprisen.

Elevbeskrivelse:

Faglige mål:

Elevarbejdstid:

Skoletiden er typisk fra 8.10 til 15.10 mandag til torsdag, fredag er fra 8.10 til 11.50.

Foruden skoletiden, må der forventes hjemmearbejde i et omfang, så arbejdsugen svarer til samlet 37 timer elevarbejdstid.

Lektioner:

128 lektioner

Evaluering og bedømmelse:

Standpunktskarakter.

Se Evaluering og bedømmelse af modul i den indledende beskrivelse af moduler.

Udstyr/materialer:

Et teori/praktik lokale til 18 elever med udstyr til det pågældende moduler.

Praktisk mål efter modul 3.6/4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring: 

 • Eleven kan tilrettelægge egne tidsplaner samt deltage i opstarts-, byggemøder og afleveringsforretninger for egne opgaver.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.