Vi skaber resultater

Indkøb og udbud

Velkommen som tilbudsgiver og leverandør til EUC Syd

EUC Syd er en del af Indkøbsfællesskabet IFIRS. Vi er overbevist om, at indkøb for flere skoler er en god ide, både for vores leverandører og os.

Vore leverandører får mulighed for at byde på langt flere udbud end tidligere, og salgsvolumen vil stige, da der kan bydes på flere skolers indkøb samtidig.

I et vist omfang vil EUC Syd udbyde i eget regi. Disse udbud vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Vi gør alle nuværende og kommende leverandører opmærksom på de betingelser, der gælder ved salg til EUC Syd. Udgangspunktet er skolens indkøbspolitik, som også findes her på  hjemmesiden.

Indkøbspolitikken indeholder de regler, vi skal overholde, og beskriver, hvordan vi vil sikre, at vi altid indgår optimale indkøbsaftaler med vores leverandører.

Vi er interesseret i leverandører, der vil mere end blot levere varer og sende fakturaer. Vi ønsker et tæt samarbejde med leverandører, der vil involvere sig i EUC Syds behov for varer og tjenesteydelser og aktivt medvirke til udvikling af nye produkter.