Vi skaber

talenter

Teknikfag A, Udvikling og produktion, tekstil

I teknikfag A udvikling og produktion lærer du om komponenter og materialer samt fremstillingsprocesser. Du lærer at formulere en relevant teknisk problemstilling, visualisere forskellige løsningsforslag og at udvælge værktøjer og apparater.

Teknikfaget tekstil henvender sig til kreative elever, som elsker at beskæftige sig med udvikling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor. Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt, med fokus på at teknisk og naturvidenskabelig viden integreres i produktudvikling og fremstillingsproces og kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

I faget kommer du til at beskæftige dig med emner som stilhistorie, modeltegning, konfektions- og trikotageteknikker, materialelære, bearbejdningsteknologier og farvelære ligesom du kommer til at udføre lettere snitudviklingsopgaver.