Vi skaber
talenter

Erhvervsuddannelse for voksne

EUV

Er du over 25, er EUV din vej til et svendebrev. EUV er forkortelsen af ErhvervsUddannelse for Voksne og giver samme faglige kompetencer som EUD (der er den korte betegnelse for ErhvervsUDdannelse). EUV dækker alle erhvervsuddannelser.

Hvad får du ud af en EUV?

Kort sagt får du en erhvervsuddannelse og svendebrev på kortere tid.

Hvad er EUV?

EUV er målrettet dig, der er over 25 år. Du opnår de samme kompetencer, som man får på erhvervsuddannelsen, som er for dem under 25, men forløbet for en EUV er som hovedregel kortere end den tilsvarende EUD.

Adgangskrav til en EUV

For at søge optagelse på en EUV skal du:

  • Være fyldt 25 år
  • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have mindst 2,0 (svarer til 6 på gammel skala) i både dansk og matematik, enten ved afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Kravet om 02 i karakter bortfalder når:
- du har en uddannelsesaftale eller
- du tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, hvor du har opnået det fornødne faglige niveau i dansk og matematik eller
- hvis du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, og/eller du har spørgsmål, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter

En EUV planlægges ud fra dine erfaringer

Uddannelsesforløbet tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, som du skal igennem i forbindelse med optagelsen. Vurderingen består af:

  • En generel vurdering: Der bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som 2 års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. 
  • En skønsmæssig vurdering: Der består af en individuel vurdering af dine øvrige erhvervede kompetencer og som kan give yderligere afkortning af skoleundervisningen. 

Et realkompetencevurderende forløb kan vare fra ½ til 10 dage og gennemføres her på skolen.

Hvad indeholder en EUV?

Dit uddannelsesforløb afhænger af erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb

Over 25 år 

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 10 dage   Reduceret hovedforløb
Ingen praktik

Over 25 år 

Nogen uddannelses- og/eller erhvervserfaring

½ - 10 dage Op til 20 uger Reduceret hovedforløb
Praktik på maks. 2 år

Over 25 år

Ingen erhvervserfaring

½ - 10 dage 20 uger

Fuldt hovedforløb
Fuld praktik (svarende til EUD)

Hvor lang tid tager en EUV?

En EUV varierer altså individuelt i længde, alt efter hvad du har af erhvervserfaring og skolebaggrund, og ud fra hvad den samlede vurdering af dine kompetencer afgør.

Hvilken uddannelse vælger du?

På EUC Syd kan du vælge imellem alle vores erhvervsuddannelser, der som EUD varer mellem 1½ år og 5½ år. 

Her kan du læse mere: Erhvervsuddannelser på EUC Syd.

Økonomien bag EUV

Din økonomi under EUV-forløbet afhænger af flere forhold; om du er i beskæftigelse eller ledig, eller ikke tilhører en af de to grupper, og om du har behov for praktik under uddannelsen.

Du er i arbejde

Din arbejdsplads udbetaler løn, og virksomheden vil modtage EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats under skoleperioder.

Du er ledig

Efter nærmere aftale med dit jobcenter, har du mulighed for at få 80 % af højeste dagpengesats.

Hvis du hverken er ledig eller ansat

Skal du gennemføre dele af grundforløbet, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU.

Har du ikke behov for praktik, kan du søge SU under hele uddannelsen.

Har du behov for praktik og får en uddannelsesaftale med en virksomhed, vil du få løn fra din arbejdsgiver.

Har du behov for praktik, men du har ikke en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, har du mulighed for skoleoplæringsydelse under hele uddannelsesforløbet.

Læs mere

Her kan du læse mere om SU og elevløn

Her kan du læse med om skoleoplæringsydelsen

Her kan du læse mere om EUV på UVMs side.

Info
Startdato 12.08.24
Navn: Erhvervsuddannelse for voksne
Varighed: 1 år
Adgangskrav: Folkeskolens afgangseksamen
Økonomi: SU
Funktioner
Geografisk placering
Sønderborg Hilmar Finsens Gade 14-18 6400 Sønderborg
Aabenraa Stegholt 35-36 6200 Aabenraa
Aabenraa Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa
Tønder Plantagevej 35 6270 Tønder
Haderslev Christen Kolds Vej 20 6100 Haderslev

Nyheder

21.06.24 / Generel,Erhvervsuddannelse,EUX & Vis alle Kom og besøg os og hør om 𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗨𝗟𝗜𝗚𝗛𝗘𝗗𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥 𝗔𝗧 𝗨𝗗𝗗𝗔𝗡𝗡𝗘 𝗗𝗜𝗚 til Bygningsmaler, Murer, Tømrer, Gastronom eller Ernæringsassistent. Læs mere »
Se alle nyheder »