29.01.24
Birgitte Kastrup Hansen +4574124439 bkh@eucsyd.dk

Thomas Skriver Jensen og Benny Engelbrecht besøgte EUC Syd til en rundvisning og uddannelsespolitisk snak

EUC Syd har haft fornøjelsen af at byde Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, Thomas Skriver Jensen, og folketingsmedlem og finansordfører, Benny Engelbrecht, velkommen på skolen. Formålet med besøget var en uformel snak om udfordringer og muligheder for erhvervsuddannelserne generelt og i området.

Under besøget fik politikerne en rundvisning på skolen og et indblik i faciliteterne. De havde en god dialog med skolens direktion om aktuelle udfordringer, herunder demografiske udfordringer i yderområder og manglende elevgrundlag.

Samtalen fokuserede på at identificere løsninger for at imødegå udfordringerne, deriblandt tildelingen af de ekstra midler til erhvervsuddannelserne. Regeringen har i finansloven afsat 300 millioner kroner i 2024, stigende til 900 millioner kroner fra 2030. Disse midler er øremærket til investeringer i udstyr, opkvalificering af undervisere og forbedring af sociale og faglige miljøer. Målet er klart defineret – at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og sikre, at flere fuldfører deres uddannelse.

Thomas Skriver Jensen, der selv er uddannet industritekniker, har i sit politiske virke fokus på erhvervsuddannelser, der spiller en vigtig rolle i vores samfund, og derfor er det nødvendigt at investere i dem for at sikre en stærk og faglig arbejdsstyrke samt forbedre og opretholde samfundets konkurrenceevne.

Skolens direktion udtrykker positivitet over for tildelingen af ekstra midler, men er samtidig bevidste om, at det er nødvendigt at fortsætte med at arbejde på flere fronter for at imødekomme udfordringerne, som erhvervsskolerne står overfor.

EUC Syd ser frem til at fortsætte den konstruktive dialog om at styrke erhvervsuddannelserne i fremtiden.