Vi skaber talenter

EUC Syd Skoleoplæringscenter

EUC Syd Skoleoplæringscenter har det overordnede formål at sikre, at elever, der af forskellige årsager ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan gennemføre hele uddannelsen.

Til virksomheder og elever i uddannelsesaftaler
Virksomheder som ønsker vejledning i ophævelse af uddannelsesaftaler kan kontakte en uddannelseskonsulent.

Er du i en uddannelsesaftale, som bliver ophævet, og ønsker du i stedet at blive optaget i skoleoplæring (SOP), skal du hurtigst muligt skrive til en virksomhedskonsulent. Vi svarer tilbage, hvordan du skal forholde dig.

Hold dig som elev opdateret med beskeder om din uddannelse samt skoleforløb via eboks og Studie+.

Link til virksomheder med yderligere information.

Guide - Når du søger læreplads

Når du er færdig med GF2, skal du have en læreplads. Når du begynder på hovedforløbene er en stor del af uddannelsestiden i den virksomhed, som du er i lære hos.

På EUC Syd skal du lave en uopfordret ansøgning og her også et CV - det skal vi bruge, hvis vi skal hjælpe dig med at finde en læreplads.
Her kan du hente et eksempel på en uopfordret ansøgning med et CV, som måske kan inspirere dig til at lave en personlig ansøgning.

Du kan kopiere indholdet af din ansøgning over på lærepladsen.dk, så bliver den synlig for virksomheder. Lærepladsen.dk skal altid sørge for den er aktiv, og du er synlig. Desuden skal du have tre uddannelsesønsker på din profil.

Når du skal lave din ansøgning, kan du finde hjælp og vejledning mange steder på nettet. Her er fx link til Guide til Læreplads.

 

Skoleoplæring (SOP)

I en række uddannelser er der mulighed for at komme i SOP. Er der SOP i den uddannelse, du vælger, vil du i løbet af GF2 blive orienteret om, hvordan du skal forholde dig for at få en af pladserne.

Alle elever med et afsluttet grundforløb kan søge en plads, du skal dog opfylde EMMA-kravene, for at blive optaget:

 • Egnethed
 • Mobil geografisk
 • Mobil fagligt
 • Aktivt søgende

SOP varetages af EUC Syd Skoleoplæringscenter, der har det overordnede formål at sikre, at du kan gennemføre hele uddannelsen, selvom du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

EUC Syd Skoleoplæringscenter tilrettelægger et forløb for dig, og centeret har et tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker at ansætte en lærling – både lokalt og nationalt. Vi kender virksomhederne og er altid up to date med den nyeste viden indenfor de forskellige fagområder. 

I EUC Syd Skoleoplæringscenter kan du få råd og vejledning om fx:

 • Information om uddannelserne
 • Formidling af lærepladser
  - hjælp til at finde den rette læreplads 
 • Vejledning om uddannelsesaftale
 • Hjælp med at udarbejde din uddannelsesplan
 • Information om løn og tilskudsmuligheder
 • Oplæring i udlandet
 • Hjælp til virksomheder med at blive godkendt til at
  have elever og finde den rette elev
 • Læs mere om EUC Syd Skoleoplæringscenter.

Skoleoplæringsydelse

Du får ikke løn som SOP elev, du får en skoleoplæringsydelse, der er finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

I 2022 er satserne:

Under 18 år: kr. 3.416 kr. pr. måned.

18 år og derover:
1. år på hovedforløbet: 8.180 kr. pr. måned
2. år på hovedforløbet: 9.000 kr. pr. måned
3. år på hovedforløbet: 9.956 kr. pr. måned
4. år og derover på hovedforløbet: 11.720 kr. pr. måned.

Skoleoplæringsydelsen udbetales bagud og er skattepligtig. Du kan ikke samtidig modtage anden offentlig ydelse som revalidering, kontanthjælp m.v. 

Befordringsgodtgørelse

Hvis din samlede transport er mindst 20 km om dagen, er du berettiget til befordringsgodtgørelse, som iflg. lovgivningen dækker billigste offentlige transportmiddel. Befordringsgodtgørelse bliver udbetalt via din løn.

Forberedelse til møde om skoleoplæring

Det første trin i optagelsesproceduren til SOP sker i de sidste uger af GF2.

Her bliver du indkaldt til et møde, som du skal komme til, for at du kan komme i SOP.

Du kan læse mere her:

Du kan udvikle sammen med iværksættere

Når du er elev i skoleoplæring kan du arbejde med projekter, hvor du i samarbejde med iværksættere får gode ideer til at blive til virkelighed.

På den måde arbejder du med rigtige og relevante opgaver, og du kan få udfordringer, hvor du får brug for både dine kreative og håndværksmæssige ideer. 

Når du kommer med dine egne forslag og ideer til forbedringer, lærer du ud over det tekniske om fx at tage højde for til lovkrav og dokumentation og der også miljø- og kvalitetshensyn.

Samarbejdet kan fx være med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet eller med andre studerende fra Erhvervsakademi Sydvest samt Iværksætterhuset, som er en del af Sønderborg Vækstråd. 

Nogle af vores elever har fx været med til at lave prototyper og mindre produktioner ved deres termin- og eksamensopgaver. Og på sigt kan det føre til, at du får en læreplads og en ansættelse.

Mistet læreplads

Hvis du er i gang med en uddannelse, men undervejs mister din læreplads, holder vi et møde. Hvis du uforskyldt har mistet lærepladsen, kan du komme i skoleoplæring efter gældende regler (se mere i Håndbog Skoleoplæringscenter - link i forrige afsnit højere oppe).

 

Object reference not set to an instance of an object.