Vi skaber talenter

Grøn omstilling

”Grøn omstilling” i et samarbejde mellem 9 erhvervsskoler i Region Syddanmark.

Erhvervsskolerne ønsker med projekt ”Grøn omstilling” at gennemføre en fælles og målrettet indsats, der skal give underviserne kompetencer og forståelse for den samlede klimadagsorden, og hvor deres eget fag befinder i den store sammenhæng. 

Projektet starter med at styrke det generelle overblik samt den fagspecifikke viden hos undervisere og ledere, herefter udvikler underviserne undervisningsmateriale i samarbejde med bl.a. de Nationale Videnscentre. Undervisningsmaterialet afprøves med eleverne, inden endelig implementering i undervisningen

Underviserne tilegner sig kompetencer til den grønne omstilling, ligesom projektet skal understøtte at deres nye viden og kompetencer rent faktisk omsættes til undervisning i kernefagene. Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt for alle erhvervsskoler.

Projektet ”Grøn omstilling” vil derfor bidrage til, at erhvervslivet kan rekruttere flere faglærte med tidssvarende kompetencer til den grønne omstilling.

Partnere i projektet

 • TietgenSkolen
 • EUC Syd
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier (SESG)
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Syd
 • BC Syd
 • Campus Vejle
 • IBC

Tietgen er Lead partner og forestår sammen med EUC Syd den overordnede projektledelse i hele perioden, som starter fra 1/8 2023 og afsluttes 31/8 2026.

Alle partnerskoler har derudover, deres egen lokale projektleder.

Projektets målgruppe

Elever på 23 erhvervsuddannelser på grundforløb 1, 2, hovedforløb og studieåret, som har brug for, at deres uddannelse er opdateret med hensyn til kompetencer til den grønne omstilling.

I alt vil 160 undervisere og ledere fra de 9 erhvervsskoler gennemgå forskellige efteruddannelsesforløb / kurser. Indsatsen vil både tilgodese fælles behov for viden på tværs af alle uddannelser og det fagspecifikke kompetencebehov på de forskellige fagområder.

Projektets aktiviteter retter sig mod følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
 • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

 

   

 

 

Kontaktperson
Elin Lunding Projektleder
Email: elu@eucsyd.dk Telefon: +4574124336 Afdeling: Projektleder Mobil: +4551314873