We are 

international

GerDA – Trible Sustainability

Fuld fokus og styrke på bæredygtighed og verdensmål fra Drift til Dannelse.


Read in English

Auf Deutsch lesen

Under ledelse af EUC Syd, går seks erhvervsskoler, en professionshøjskole og et universitet sammen om at udvikle og styrke et bæredygtigt mindset både blandt skoler, elever og studerende, regionale virksomheder samt borgere i grænselandet.

Projektets mål er at bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor, hvilket er et fælles behov på begge sider af grænsen. Fælles er også, at virksomhederne endnu ikke er klar over, hvilke kompetencer deres medarbejdere mangler på det grønne område om to år.

Samarbejdet gør den geografiske mobilitet efter job på begge siden af grænsen lettere, fordi man på begge sider kender til forskellig i kultur, men gennem samarbejdet har fået øget forståelse for hinandens måde at arbejde på.
Samarbejdet omfatter såvel ledere, undervisere, øvrigt skolepersonale, elever og studerende samt ansatte i regionens virksomheder.

Det grænseoverskridende er af stor betydning, da udvikling frem mod et mere bæredygtigt samfund ikke kun består af viden og færdigheder, men også et mindset, hvor holdningerne bidrager til at gøre det til en egentlig dannelsesproces, er den bedste måde at sikre både den løbende udvikling af de grønne kompetencer og anvendelse i hverdagen.

Projektet indeholder både strategiske processer på skolerne, som på den måde kan demonstrere bæredygtighed i praksis overfor eleverne, og egentlig implementering af det bæredygtige mindset i undervisningen.

Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er opkvalificering af både ledelse, undervisere og det øvrige personale på skolerne, så de får en fælles viden og forståelse for behovet for den grønne omstilling, og hvordan de kan påvirke mest muligt i deres jobfunktion.

Sprogudvikling i form af podcast samt andre formidlingsformer på sociale medier vil blive en del af projekter med det formål at gavne projektet igennem gensige forståelse og kommunikation.

Virksomhederne drager nytte af projektet gennem tilbud om opkvalificering af grønne kompetencer, og bidrager endvidere med at stille virkelighedsnære opgaver, som en aktivitet i de grænseoverskridende ”Sustain-olympics”.

Projektet gennemføres i perioden 1. april 2023 – 31. marts 2026.

Om Interreg Deutschland-Danmark:
Interreg Deutschland-Danmark er et tværnationalt samarbejdsprogram mellem Danmark og Tyskland, der fremmer grænseoverskridende samarbejde og udvikling. Programmet støtter projekter inden for forskning, innovation, bæredygtighed og socioøkonomisk udvikling for at styrke regionen.

Finansiel støtte:
GerDa modtager finansiel støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union. Desuden modtager projektet pga. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Kontaktperson
Lene Bonnen Sandholdt Afdelingschef
Email: lbs@eucsyd.dk Telefon: +4574124229 Afdeling: International afdeling Mobil: +4551314818

Nyhedsbreve

2024

Nr. 1, Maj: Dansk/Deutsch

 

 

 

2023

Nr. 1, Juni: Dansk - Deutsch  

Nr. 2, September: Dansk - Deutsch 

Nr. 3, Inspirationsrejse: Dansk - Deutsch 

Nr. 4, December 2023: Dansk - Deutsch