Vi skaber talenter

29.05.20

Erhvervsuddannelser og praktikvirksomheder støttes med aftale

Vi er meget glad for trepartsaftalens indhold, som vidner om, at praktiksituationen tages seriøst

I går aftes landede en stor aftale, der skal holde hånden under lærlinge og elever under erhvervsuddannelse og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen er blevet enige om en trepartsaftale, som fordeler 5,4 mia. kr. til en indsats, der skal sikre lærepladser og understøtte danske virksomheder.

Har du som virksomhed brug for mere information, så kontakt vores virksomhedskonsulenter eller afdelingschef vedr. praktikcenter Thomas B. Hansen. 

Deres kontaktoplysninger finder du her


Løntilskud og færre praktikbarrierer

I aftalen er et solidt tilskud på 3,1 mia. kr. til lønrefusion. For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj og året ud, er der et løntilskud i praktikperioden på 90 % for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, aftaler om ny mesterlære og restuddannelse samt 40 % på korte aftaler. Alle igangværende aftaler får 75 % i løntilskud.

- En del af aftalen er, at der er afsat 60 mio. kr. til at styrke skolepraktikken, siger Finn Karlsen, der er direktør for EUC Syd. - Det er forventeligt, at der er i 2020 kommer en stigning i antallet af elever, som får brug for skolepraktik, måske i en kortere periode til virksomhederne igen melder sig. Det glæder os i den forbindelse, at der for elever, der afslutter deres grundforløb i 2020, fjernes en række barrierer for at blive optaget i skolepraktik, det handler bl.a. om, hvilke uddannelser, der kan udbydes med skolepraktik og midlertidigt suspenderes også karensperioden, der ellers er mellem afsluttet grundforløb og påbegyndelse af skolepraktik.

Aftalen sender et stærkt budskab om, at der er brug for flere faglærte i genopbygningen af Danmark bl.a. med grøn omstilling, der kræver de rette kompetencer, og at man ung som voksen fortsat trygt kan søge ind på en erhvervsuddannelse.