Vi skaber talenter

Praktik og skolepraktik - Praktikcenter Syd

Praktikcenter Syd har det overordnede formål at sikre, at elever, der af forskellige årsager ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan gennemføre hele uddannelsen.

Til virksomheder og elever i uddannelsesaftaler
Virksomheder som ønsker vejledning i ophævelse af uddannelsesaftaler kan kontakte en uddannelseskonsulent (se blåt skema for områder og data).

Er du i en uddannelsesaftale, som bliver ophævet, og ønsker du i stedet at blive optaget i skolepraktik, skal du hurtigst muligt skrive til en virksomhedskonsulent i den blå tabel nedenfor. Vi svarer tilbage, hvordan du skal forholde dig.

Hold dig som elev opdateret med beskeder om din uddannelse samt skoleforløb via eboks og Uddata.

Link til virksomheder med yderligere information.

Guide - Når du søger læreplads

Når du er færdig med GF2, skal du have en læreplads, der er mange, der kalder det en praktikplads. Når du begynder på hovedforløbene er en stor del af uddannelsestiden i den virksomhed, som du er i lære i.

På EUC Syd skal du lave en uopfordret ansøgning og her også et CV - det skal vi bruge, hvis vi skal hjælpe dig med at finde en læreplads.
Her kan du hente et eksempel på en uopfordret ansøgning med et CV, som måske kan inspirere dig til at lave en personlig ansøgning.

Du kan kopiere indholdet af din ansøgning over på Praktikpladsen.dk, så bliver den synlig for virksomheder. Praktikpladsen.dk skal altid sørge for den er aktiv, og du er synlig. Desunden skal du have tre uddannelsesønsker på din profil.

Når du skal lave din ansøgning, kan du finde hjælp og vejledning mange steder på nettet. Her er fx link til Guide til Praktikplads.

 

Skolepraktik - Praktikcenter Syd

I en række uddannelser er der mulighed for at komme i skolepraktik. Er der skolepraktik i den uddannelse, du vælger, vil du i løbet af GF2 blive orienteret om, hvordan du skal forholde dig for at få en af pladserne.

Alle elever med et afsluttet grundforløb kan søge en plads, du skal dog opfylde EMMA-kravene, for at blive optaget:

  • Egnethed
  • Mobil geografisk
  • Mobil fagligt
  • Aktivt søgende

Skolepraktik varetages af Praktikcenter Syd, der har det overordnede formål at sikre, at du kan gennemføre hele uddannelsen, selvom du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Praktikcenter Syd tilrettelægger et forløb for dig og centeret har et tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker at ansætte en elev – både lokalt og nationalt. Vi kender virksomhederne og er altid up to date med den nyeste viden indenfor de forskellige fagområder. 

I Praktikcenter Syd kan du få råd og vejledning om fx:

•      Information om uddannelserne
•      Formidling af praktikpladser
        - hjælp til at finde den rette praktikplads 
•      Vejledning om uddannelsesaftale
•      Hjælp med at udarbejde din uddannelsesplan
•      Information om løn og tilskudsmuligheder
•      Praktik i udlandet
•      Hjælp til virksomheder med at blive godkendt til at have
        elever og finde den rette elev

Læs mere om Praktikcenter Syd.

Praktikydelse

Under uddannelsen modtager skolepraktikelever elevgodtgørelse, der er finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). (Du kan ikke samtidig modtage anden offentlig ydelse som revalidering, kontanthjælp m.v.).

I 2020 er satserne godtgørelsen:
• Under 18 år: 3.263 kr. pr. måned
• Over 18 år: 7.804 kr. pr. måned

Elevgodtgørelse/skolepraktikydelse udbetales bagud og er skattepligtig. 

Befordringsgodtgørelse

Hvis din samlede transport er mindst 20 km om dagen, er du berettiget til befordringsgodtgørelse, som iflg. lovgivningen dækker billigste offentlige transportmiddel. Befordringsgodtgørelse bliver udbetalt via din løn.

 

Forberedelse til møde om skolepraktik

Det første trin i optagelsesproceduren til skolepraktik sker i de sidste uger af GF2.

Her bliver du indkaldt til et møde, som du skal komme til, for at du kan komme i skolepraktik.

Inden mødet skal du læse:

  • Bilag 1 - Information om skolepraktik

Til mødet skal du medbringe skemaet:

Du kan læse mere her:

Du kan udvikle sammen med iværksættere

Når du er elev i skolepraktik kan du arbejde med projekter, hvor du i samarbejde med iværksættere får gode ideer til at blive til virkelighed.

På den måde arbejder du med rigtige og relevante opgaver, og du kan få udfordringer, hvor du får brug for både dine kreative og håndværksmæssige ideer. 

Når du kommer med dine egne forslag og ideer til forbedringer, lærer du ud over det tekniske om fx at tage højde for til lovkrav og dokumentation og der også miljø- og kvalitetshensyn.

Samarbejdet kan fx være med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet eller med andre studerende fra Erhvervsakademi Sydvest og Iværksætter Fabrikken. 

Nogle af vores elever har fx været med til at lave prototyper og mindre produktioner ved deres termin- og eksamensopgaver. Og på sigt kan det føre til, at du får en praktikplads og en ansættelse.

Mistet læreplads

Hvis du er i gang med en uddannelse, men undervejs mister din læreplads, holder vi et møde. Hvis du uforskyldt har mistet lærepladsen, kan du komme i skolepraktik efter gældende regler (se mere i Håndbog Praktikcenter - link i forrige afsnit højere oppe).

 

Object reference not set to an instance of an object.