Vi skaber talenter

01.02.16

OJ Electronics A/S og Teknisk Gymnasium indgår tæt samarbejde

OJ Electronics A/S er en lokal elektronikvirksomhed, der udvikler og producerer styringer til gulvvarme og ventilationsområdet. Virksomheden er meget engageret i at fastholde unge i området og støtter gerne samarbejder, der knytter industrien og eleverne i Sønderborg tættere sammen. 

På Teknisk Gymnasium Sønderjylland får de unge en bred uddannelse, hvor de naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen, og der bygges på et tæt samspil med erhvervslivet. 

- Det er vigtigt, at vores elever får mulighed for at samarbejde med erhvervslivet og derigennem bliver bekræftet i, at deres projektorienterede måde at arbejde på og indholdet i fagene, faktisk er noget erhvervslivets efterspørger, siger rektor Bente Lyck-Damgaard, der glæder sig over samarbejdet med OJ Electronics A/S.  

I første omgang går samarbejdet ud på et undervisningsforløb, hvor ingeniører fra OJ Electronics A/S og elever fra gymnasiet elektronikhold mødes som optakt til elevernes afsluttende eksamensopgave i marts . På sigt er både OJ Electronics A/S og EUC Syd interesseret i flere relevante samarbejder.  

OJ’s Direktør Erik Damsgaard udtaler:

- Det er vigtigt for området, at de tekniske uddannelser bliver tættere forbundet med erhvervslivet, og derfor glæder det mig meget, at vi har et lokalt teknisk gymnasium, der tilbyder uddannelser, der understøtte de kompetencer, vi som virksomhed i fremtiden har brug for. 

Det er det landsdækkende netværk Jet-Net.dk der har formidlet kontakten. Netværket bygger bro mellem virksomheder, grundskoler og gymnasier.