Vi skaber talenter

09.03.18

60 htx- og IB-elever er med når Det Europæiske Ungdomsparlament kommer til Sønderborg

Under titlen: ’Welcome to Young Europe’ finder der fra d. 15. – 17. marts en stor EYP-konference sted i Sønderborg. Omkring 110 unge og organisatorer fra forskellige europæiske lande deltager i dagene.

Det Europæiske Ungdomsparlament (European Youth Parliament, EYP) er et EU-uddannelsesprogram, der samler unge fra Europa for at diskutere aktuelle emner, danne venskaber, skabe internationale og interkulturelle kontakter og udveksle politiske ideer.

Præcis som det foregår i EU-Parlamentet skal deltagerne behandle emner og forstå problemet, dele deres synspunkter, tænke, lytte og gå på kompromis med hinanden for endeligt at lave en formel løsning på deres problem -emnerne er fx: Brexit, bæredygtighed, demokratiske brist og grænseoverskridende samarbejde.

Fra EUC Syd deltager godt 60 af vores elever både fra Det Tekniske Gymnasium (htx) og fra det engelsksprogede gymnasium, International Baccalaureate (IB).

Torsdag d. 15. marts starter de unge med teambuilding.

Fredag d. 16. marts er der komitéarbejde rundt omkring på EUC Syd, hvor de unge samles i udvalg og diskuterer deres tildelte emne.

Lørdag d. 17. marts afsluttes på Alsion, hvor deltagerne samles i auditorium, og hvert udvalg fremlægger og forsvarer egen beslutning foran de øvrige delegerede.

Dagene sponsoreres af: