Vi skaber talenter

29.01.19

EUC Syd er blevet UNESCO-skole

Det er netop besluttet af UNESCO Associated Schools Project (ASP), at hele EUC Syd skal være UNESCO-verdensmålsskole

Htx og IB har siden november 2016 været medlemmer af UNESCO-ASP netværk, og fra 1. februar vil også hele vores erhvervsuddannelsesområde være integreret i netværket.

Medlemskabet er ikke mindst en anerkendelse af de indsatser, vi yder omkring bæredygtighed, og samtidig en opmuntring til at fortsætte som ”frontrunner” – for ikke bare kan nu alle vores ungdomsuddannelser på tværs af de fire byer og 5 adresser få gavn af UNESCO-materialer og –støtte; EUC Syd er også den første erhvervsskole i Danmark, som er kåret med titel som UNESCO-skole.

UNESCO-ASP netværk
Over hele verden fra 180 lande er nu 10.000 skoler og uddannelsesinstitutioner med i UNESCOs internationale skolenetværk og 35 af dem er danske. De overordnede mål med netværket er at udvikle kvalitetsuddannelse og fremme af fred, og skolerne forpligter sig til at arbejde med verdensmålene i sær med fokus på globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Strategien tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og med særligt fokus på mål 4 – ”Kvalitetsuddannelse og livslang læring for alle”. Mål 4 har syv delmål, og fundamentet for skolernes aktiviteter lyder som følger:

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig verden.”