Vi skaber talenter

26.05.20

Velkommen tilbage

Genåbning fra onsdag d. 27. maj

Det er med stor glæde, at vi har modtaget nyheden om, at der kan udvides ift. genåbning fase 2, og at vi derfor nu fra i morgen onsdag d. 27. maj kan åbne fuldt ud også for vores Tekniske Gymnasium, internationale gymnasium IB og for EUX - dermed har alle vores ungdomsuddannelseselever nu igen fremmødeundervisning.

Også vores voksenuddannelser må starte op. Genåbningen betyder, at vi er i fuld gang med at få kortlagt, hvordan vi får afviklet AMU-aktiviteter igen.

Og alle medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra siden midt i marts, kan nu møde ind på værksteder, klasselokaler og kontorer igen.

Teknisk Gymnasium
Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men der vil fortsat kunne være nødundervisning i enkelte fag. Al aktivitet skal ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning, og visse områder vil kunne gøre brug af forskudte mødetidspunkter eller pauser.

- Vores undervisere har gjort et fantastisk arbejde digitalt i nedlukningsperioden, men at vi nu får mulighed for også at se alle vores gymnasieelever til undervisning og fremmøde inden sommerferien, er noget vi har set meget frem til, og det er vi meget glade for, siger rektor for Teknisk Gymnasium Peter Frost Brodersen.

Studentereksamen vil forløbe som det er udmeldt, dvs. med 2 skriftlige eksamener og én mundtlig. I forhold til dimission afventer vi retningslinjerne fra ministeriet omkring forsamlingsforbud.

Spørgeskema om online undervisning
Vil har aldrig før været igennem en fuld lukning af fremmødeundervisning, og vi vil bruge erfaringerne fra de seneste par måneder med online undervisning i alle fag og uddannelser.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, hvordan eleverne har oplevet perioden med digital undervisning i coronaperioden. Vi har i de seneste par uger haft udsendt et spørgeskema til alle vores elever. Der er indsamlet over 560 besvarelser fra både gymnasie- og erhvervsuddannelseseleverne, fortæller trivselskonsulent Simona Corda-Dolliner og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi har fået tilbagemeldinger fra eleverne. Indledende viser undersøgelsen i forhold til skolegang inden coronaperioden, at de fleste elever har savnet fællesskabet, underviserne og workshops, gruppearbejde eller andre ’fællesskabsarrangementer’. Men flere end hver anden har ved den digitale undervisning nydt at have større frihed til at planlægge dagen selv og mange har fundet det positivt at kunne tage mere ansvar for egen læring.

Nu går vi i dybden med undersøgelsen, og noget vil helt sikkert vise sig at have været dårligt for læring og motivation, men andre dele vil formentlig have kvaliteter, som vi vil kunne bruge fremadrettet. På den måde vil vi kunne følge op på erfaringerne til at forbedre vores forskellige indsatser.