Vi skaber talenter

22.06.20

Stort lærlingetilskud resten af 2020

Vores konsulenter tager gerne på virksomhedsbesøg og drøfter

Resten af 2020 giver en ny aftale økonomisk tilskud på op til 90 % til virksomheder, der har lærepladser.
Vores uddannelseskonsulenter kører gerne ud og informerer de enkelte arbejdsgivere, så de kender reglerne og kan tage stilling til, hvordan refusionen ved at tage lærlinge kommer virksomheden til gavn.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i maj enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Perioden med coronanedlukning og mange steder faldende aktivitet har været - og udgør fortsat - en stor udfordring. Det risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der som en del af deres uddannelse har lærepladser.

Der er derfor fra 1. maj og frem til 31. december i år indført en løntilskudsordning for private virksomheder, der har og/eller vil ansætte lærlinge. De omfattede virksomheder vil resten af året få dækket 75 % af lønnen for igangværende lærlinge. Derudover bliver der givet løntilskud for nye aftaler på 90 % til ordinære uddannelsesaftaler og 45 % til korte aftaler. Både offentlige og private arbejdsgivere får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 % i 2. halvår af 2020.

Vores vicedirektør Hans Lehmann er tilfreds med aftalen og siger:

- Trepartsaftalen understøtter praktikpladsindsatsen ved at sikre mere likviditet til virksomheder, som løfter deres ansvar og har praktikpladsaftaler. Vi har brug for faglærte, og med den model, der er skruet sammen, koster det reelt ikke en privat arbejdsgiver noget at ansætte en elev eller lærling i år - og det er rigtig godt for både elever og virksomheder.

Hvis man som virksomhed gerne vil have en konsulent fra EUC Syd ud for at høre mere tilskudsreglerne ved lærlinge, så kontakt os.

I januar udskiftede uddannelseskonsulenterne bil, så de kører nu på virksomhedsbesøg i en lille VW Up på CO2-neutral gas og drøfter de nye regler.