Vi skaber talenter

18.04.18

Konflikt, strejke og lockout

Det er muligt, at EUC Syd rammes af lockout i maj 2018

En eventuel lockout kommer ikke til at berøre dit planlagte skoleforløb, idet skolens undervisere ikke bliver berørt af lockouten. Dog med forbehold for at nationale it-programmer ikke er tilgængelige.

Det er derimod skolens servicefunktioner, der kan blive ramt af en mulig lockout. Det kan komme til at betyde, at vi ikke kan holde vores kantiner åbne i sædvanligt omfang, ligesom skolens administration ikke vil være bemandet. Der vil dog blive gjort rent på skolen.

Der kan ikke angives en præcis dato for en evt. konflikt, da den kan bryde ud på 5s dagen efter et sammenbrud i forhandlingerne.