Vi skaber talenter

04.02.19

Vellykket konference om robotteknologi

I Sønderborg var vi den sidste dag i januar vært for en stor konference om automation og robotteknologi

Konferencen blev afholdt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og Syddansk Erhvervs-skole. Tilsammen udgør vi det nye Videnscenter for Automation og Robotteknologi, som åbnede sidste år.

Konferencen tiltrak interesserede fra mange dele af Danmark. Der var mulighed for at møde andre fagfolk på området og vende emner som robotteknologi, vision teknologi og mixed reality, og formålet var at inspirere til fremtidens teknologier og formidle læring. De 75-80 deltagere var en blanding af undervisere, elever, kursister, universiteter og repræsentanter fra virksomheder.

I alt var der seks workshops, som kørte i to runder, det var Simens med industrielt netværk og PLC, Robotsikkerhed ved Pilz, undervisningsrobotter (UR) ved Robot Nordic, Trivision med visionsteknologi, IFM med 3D sensorer, Blue Workforce med next generation robotics.

Firmaet Blue Workforce, der hører hjemme i Aalborg, udstillede en robot, som bl.a. kan bruges i fødevareindustrien og er bygget til at kunne varetage simpel materialehåndtering som at flytte ting fra et sted til et andet. Selve robotten kunne firmaet bygge på 1½ måned. Det tog til gengæld 2 år at udvikle softwaren bag robottens bevægelser.

Blandt de besøgende gæster var også repræsentanter fra Roskilde Tekniske Skole, som især kom, fordi de er ved at opføre deres eget robotcenter og derfor søger inspiration og læring specielt om sikkerheden omkring brugen af robotter.

Mere robot og automation i det kommende halvår
Konferencen var en del af vores samarbejde i Videnscentret; den første konference blev afholdt i Odense sidste år, den netop afviklede var nr. to i rækken, og til juli kommer så en i Herning, hvor fokus er 3D print og robotsvejsning.

I starten af marts har vi igen en enkelt dags konference i Sønderborg denne gang med Omron, der er en teknologileverandør inden for bl.a. industriel automation, ligesom vi i starten af juni arrangerer en lærerkonference i samarbejde med Industriens uddannelser, denne konference har primært fokus på robotområdet.

Om Videnscentret
Videnscenter for Automation og Robotteknologi blev udpeget af Undervisningsministeriet i oktober 2017. Videnscentret har adresser i Odense, Herning og Sønderborg og investerer løbende i højteknologisk udstyr, der kommer elever og lærere fra erhvervsskolerne, elever fra grundskolerne og landets virksomheder til gavn. Alt sammen for at gøre flere nysgerrige på robotter og udbrede viden om automation. Ambitionen er at skabe en metropol inden for den teknologiske udvikling og sikre prestige inden for erhvervsuddannelserne.