Vi skaber talenter

27.08.21
Hans Lehmann +4574124280 hle@eucsyd.dk

Grønt Flag - Grøn Skole - "grønne" forfriskninger

Bæredygtighed er en del af dagsordenen og hverdagen på EUC Syd, og det blev belønnet med Det Grønne Flag

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen hjalp, ved en lille, udendørs fejring, EUC Syd med at hejse Det Grønne Flag, som vi har modtaget fra Dansk Friluftsråd.
Det Grønne flag er en anerkendelse for vores arbejde i undervisningen og hverdagen med at fremme den bæredygtige udvikling.

Alle elever og medarbejdere modtog efterfølgende en forfriskende grøn is.

I Aabenraa havde EUC Syd besøg af Aabenraas borgmester Thomas Andresen.

Traditionen tro hilste borgmesteren på alle nystartede elever på skolen i auditoriet på Stegholt, hvor også campuskoordinator Maja Sommerlund deltog.
Hun fortalte om sit arbejde med uddannelsesinstitutionernes fælles elevråd kaldet Campusrådet og uddelte campuskort til de studerende.

Efterfølgende deltog borgmester Thomas Andresen i flaghejsning, sammen med elever fra klimarådet og flere af deres klassekammerater.

I vinteren 2019/2020 blev hele EUC Syd akkrediteret som ”Grøn Skole”. Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.
Skolen har på hver af sine adresser nedsat klimaråd, der dels beskæftiger sig med forbedringer på skolens drift i forhold til bæredygtig udvikling, men forholder sig også til undervisningens indhold og tilrettelæggelse.

 

 

Borgmester Erik Lauritzen holder tale

Flaget hejses ved fælles hjælp

Flaghejsning ved borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen