Vi skaber talenter

13.01.20

CO2-fri biler - EUC Syd gør en forskel

Medarbejderbil kører på CO2-neutral gas

Vi har i Sønderborg udskiftet medarbejderbil, så nu er lånebilen en lille VW Up, der kører på CO2-neutral gas.

Faktisk har vi fået to gasbiler, som man fremover vil kunne se rundt omkring i Sønderjylland, for også vores konsulenter, der bl.a. kører på virksomhedsbesøg, har nu en gasbil magen til medarbejderbilen.

Når de nye biler kører på gas afgiver de reelt 79 g/km, men det er CO2-neutralt, idet gassen er lavet på bl.a. gylle og affald, der ville afgive samme mængde CO2, hvis den i stedet var udlagt på marker eller blevet brændt af. Faktisk regner man reduktionen ved at fremstille biogas af husdyrsgødning til ca. 180 %, fordi både landbruget og transportsektoren har udbytte af metoden.

- Vi arbejder hele tiden på at omstille skolen i en bæredygtig retning, fortæller vicedirektør Hans Lehmann. - Vores erklærede mål er at omlægge skoledrift og transport, så vi er CO2-neutrale i 2029. Bevidsthed om bæredygtighed, klimakompetencer og energi er selvfølgelig også en vigtig del af vores uddannelsesindsatser - det er det perspektiv og mål vi har på vores ungdoms- og efteruddannelse.

Bilslogans
I forbindelse med udskiftningen af biler bad vi alle ansatte om hjælp til at give den gas med slogans og udsmykning. Der kom mange mundrette, iøjefaldende og sjove forslag til at gøre opmærksom på vores fokus på bæredygtighed.

Det er endt med, at der på bilerne hele fem steder er EUC Syds velkendte ’hvirvelvind-logo’ i grøn farve, og at der på sider og bagende står:
• CO2-fri bil – EUC Syd gør en forskel
• Vi gi’r den gas – ingen CO2

Også på bilens tag er der er logo og tekst, så det kan ses ovenfra: Vi uddanner til en renere verden.


EUC Syd er bevidst om miljøbidrag
- Ikke i alle byer får vi udskiftet til en biogasbil med det samme, fordi der i Danmark endnu kun er få muligheder for tankning. I Sønderjylland findes kun én – i Ragebøl – så derfor kan det ikke praktisk lade sig gøre at have gasbiler i alle vores byer - endnu, supplerer Finn Rasmussen, der er bygnings- og arbejdsmiljøchef på skolen.

EUC Syd arbejder på alle fronter ud fra en miljøbevidst tilgang og har fx udskiftet, så der nu er 32 eldrevne robotplæneklippere rundt om på vores adresser, ligesom vi har 19 hektar ikke-bebyggede arealer, og på alle adresser er der omlagt arealer til Vild-med-vilje.

- Det gør vi både for ikke at belaste grundvandet og for at pleje biodiversiteten, siger bygnings- og
arbejdsmiljøchef Finn Rasmussen. - De steder, vi bliver nødt til at fjerne ukrudt – fx fortove og flisearealer – gik vi sidste år fuldstændig væk fra sprøjtegift. Vi er fra og med 2019 helt pesticidfri og bruger i stedet få gange om året at udlægge varmt skum lavet af majs- og kokussukker, så metoden er naturlig og miljøneutral.

Et lille udvalg af nogle af de mange indsendte slogan-forslag:
• Ingen udslip, men fuld af energi
• Zero udslip, max fremdrift
• 0 udslip – max acceleration på karrieren
• Vi udleder ikke co2 – og – vi uddanner til livet
• BIOGAS er ENERGI FRA NATUREN På EUC Syds biler
• ”Ikke bundgas, men biogas” :D :D :D
• CO2 fri bil – EUC Syd gør en forskel