Vi skaber

talenter

Der blev afholdt elevrådskonference på EUC Syd den 23. marts 2017 i Faverihallen.


Hovedtemaet ved konferencen var samskabelse, et styrket fællesskab elever og ansatte iblandt og medansvar til eleverne.


I alt deltog 28 elever og 13 ledere i konferencen på tværs af uddannelser og adresser.


Dagen startede ud med et oplæg af Rasmus Volf, Elevrådskonsulent hos Erhvervsskolernes Elevorganisation og bød så på blandt andet på rekruttering af nye medlemmer til elevrådet og en workshop som drejede sig om hvordan trivslen kan fremmes på skolen. Både elever og ledere fik lov til at komme med indspark.

Det hele skulle munde ud i konkrete løsningsforslag til hvordan samskabelsen kan forbedres og hvordan synergien kan sikres over hele organisationen. Et vigtigt punkt var at eleverne skal være medbestemmende i beslutningstagen, således de selv kan være med til at forme EUC Syd.

Da deltagerne forlod konferencen var de fyldt med idéer og løsningsforslag, og klar på fremadrettet at arbejde efter de aftalte løsningsforslag.

Der blev taget en masse billeder som kan ses her: