Vi skaber talenter

19.11.20

Vi livestreamede demokratiet

Årets elevrådskonference GOD MORGEN TIL ET STÆRKT FÆLLESSKAB blev afholdt virtuelt i torsdags d. 12. november fra alle vores adresser, og 72 elevrådselever mødtes online.

SAMMEN OG HVER FOR SIG - DE FØRSTE TIL AT LIVESTREAME EN ELEVRÅDSKONFERENCE
De ’almindelige’ elevrådskonferencer, hvor vi to gange om året samler alle elevrødder fra alle adresser og uddannelser og yderligere deltager fra koordination og ledelse, blev aflyst både i foråret og i denne måned. Men vi gennemførte programmet, så alle mødtes online og fik det hele med, for vi livestreamede hele dagen.

Programmet åbnede for interaktion og dialog med foredrag, oplæg, opgaver, workshops - og i det hele taget et stort samarbejde. Det er skolens elevrådsmedlemmer, der har valgt, hvad skolen skal holde sig for øje, så deres ønske til trivsel med ET STÆRKT FÆLLESSKAB var omdrejningspunkt.

KORT HISTORIK
I et spørgeskema udsendt i forårets corona-nedlukningsperiode gav eleverne udtryk for, at fællesskabet på skolen var det, de mest savnede. Elevrødderne er derfor kommet med 15 idéer og tips til trivselsindsatser for at styrke et stærkt fællesskab på skolen, og på flere adresser har der været afholdt kickoff-kampagner med uddeling af frugt og en morgenbolle til adressens elever.

Det er der kommet 15 plakater ud af, som hænger rundt om på adresserne, nogle er også trykt på t-shirts.

WORKSHOP MED ET STÆRKT FÆLLESSKAB
I torsdags arbejdede eleverne dagen igennem bl.a. med workshops, hvor fokus var ”første skoledag”, ”brug elevrådet”, ”fælles arrangementer og studiecafé” og ”tal med hinanden” og reflekterede, diskuterede og idegenererede i tiltag, der kan bruges fremadrettet.

Der blev afholdt oplæg om nyt fra adresserne, hvor hovedindsatsen selvfølgelig gennemgående har været elevtrivsel.

 

 

 

 


I Haderslev vil man finde aktiviteter, som kan laves i pauserne.

I Aabenraa kigger elevrådet bl.a. på at fremme samarbejdet mellem lærer og elever - og i Lundsbjerg har de særligt arbejdet på at få en ny møbellounge, som der er planer om at skabe lignende på Stegholt bl.a. hos ”Mad til mennesker” og htx.

I Tønder har elevrådet haft fokus på at forbedre det sociale miljø med bl.a. aktiviteter i pauserne, og fortalte, at det har været en god oplevelse, at elevrødderne for at forbedre kendskabet til hinanden har været rundt og besøgt hinandens uddannelser.

I Sønderborg har der været fokus på at udnytte udendørsarealerne til at skabe et bedre socialt fællesskab, både i takt med corona og den nye rygepolitik.

VALG TIL HOVEDSAMARBEJDSUDVALG
Eleverne har selvfølgelig en repræsentant, som er alle elevernes talerør i skolens hovedsamarbejdsudvalg (HSU). Efter kampvalg blev det Melissa Tanner Nissen fra 2.g på htx i Sønderborg, der fik mandatet.

DIT LIV - DIT VALG
Og elevrødderne måtte spidse ører, da scenen blev givet til Søren Lynge som holdt foredraget ”Dit liv - dit valg”. Han gav et positivt indspark om, hvordan man som menneske får det bedre med sig selv og talte passioneret om, at nøglen til et godt liv især er at leve i nuet og forholde sig positivt og rationelt. "Alle problemer har en løsning, ellers er det ikke et problem, så er det et vilkår". Noget elevrødderne kan tage det med i deres daglige virke som talerør for deres klassekammerater.