Vi skaber

talenter

03.11.16

EUC Syd modtager fondsmidler til at arbejde med den
faglige stolthed

EUC Syd har modtaget 453.000 kr. fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til at arbejde med den faglige stolthed på skolen.

FUSA administrerer midler til udviklingsprojekter, som
skal sikre fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen på de statslige arbejdspladser.

- Det glæder mig meget, at overenskomstparterne i FUSA har valgt at støtte vores projekt Den Fagligt
Stolte Organisation med så stort et tilskud. EUC Syd har traditionelt været en ”model-skole”, hvor vi er åbne
for at prøve nye metoder og arbejdsgange for at forbedre vores kerneydelse og sikre, at medarbejderne
trives og udvikler sig. Både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser gennemgår større
reformer i de her år, som stiller nye krav til vores medarbejdere. Det er vigtigt, at vi dyrker fællesskabet og
husker, at der er meget at være stolte over på en skole som vores, der hver dag leverer højtkvalificeret
arbejdskraft til det omkringliggende samfund, siger direktør Finn Karlsen.

Også fællestillidsmand, Per Schmidtke, ser frem til at arbejde videre med den faglige stolthed;

- Det er rigtig vigtig med et projekt som Den Fagligt Stolte Organisation, så alle i organisationen kan give
vores elever den bedste start på deres arbejdsliv. Dét kræver, at alle arbejder sammen og at
medarbejderne får den anerkendelse for deres faglighed, som de så klart fortjener. Anerkendelse giver medarbejderne stolthed over deres fag og arbejde, og en følelse af engagement og medansvar for den fælles arbejdsplads. Den faglige stolthed vil uden tvivl smitte af på eleverne, så de også får en stolthed ved at uddanne sig inden for erhvervsuddannelserne, og vil derfor også give en hvis tryghedsfølelse og medansvar for uddannelsen og skolen, siger han.

Fakta

  • Udviklingsprojektet ”Den Fagligt Stolte Organisation” løber i perioden 1. september 2016 til 30. juni 2018 og involverer alle medarbejdere ved EUC Syd i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder.
  • Formålet med projektet er at skabe en øget bevidsthed om, hvad faglig stolthed er, og sikre,
    at medarbejdere og ledelse i fællesskab arbejder mod at skabe en faglig stolt organisation.
    Det skal i sidste ende have en afsmittende effekt på eleverne, der oplever en organisation, der emmer af stolthed og engagement.
  • Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) har bevilliget 453.000 kr. til projekter.
    Hertil kommer skolens egenfinansiering.