Vi skaber talenter

29.12.20

Nedlukning af skolen frem til søndag d. 17. januar

Enkelte undtagelser - se listen BEMÆRK OPTAGELSESPRØVER GENNEMFØRES SOM PLANLAGT DEN 6. JANUAR

Myndighederne har besluttet at forlænge den fysiske nedlukning af skolen frem til søndag d. 17. januar.

Det betyder, at al undervisning foregår virtuelt efter skema i Uddata.

GF1
Jeres undervisere vil booke jeres undervisning i teams, og I vil modtage invitation fra dem.

Elever med særlige behov, herunder SPS (specialpædagogisk støtte) vil kunne møde på skolen efter nærmere aftale med studievejledningen eller undervisere.

Grundfagseksamener aflyses, og jeres afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer.

GF2
For jeres vedkommende betyder dette dog, at vi beder jer møde op på skolen mandag den 4. januar 2021 kl. 9.00.

Her vil I sammen med jeres faglærer aftale, i hvilket omfang I skal møde fysisk op på skolen, og i hvilket omfang I skal have virtuel undervisning i de kommende uger.

Elever med særlige behov, herunder SPS (specialpædagogisk støtte) vil kunne møde på skolen efter nærmere aftale med studievejledningen eller undervisere.

Hovedforløb (dog ikke svendeprøveklasser)
Al undervisning foregår virtuelt efter skemaet i Uddata.

Jeres undervisere vil booke jeres undervisning i teams, og I vil modtage invitation fra dem.

Elever med særlige behov, herunder SPS (specialpædagogisk støtte) vil kunne møde på skolen efter nærmere aftale med studievejledningen eller undervisere.

SKP
Hjemsendelsen gælder som udgangspunkt også alle vores SKP-elever. I bliver kontaktet hurtigst muligt, men undgå at møde ind mandag d. 4. januar. 

Svendeprøveklasser
Svendeprøveklasser er som udgangspunkt undtaget fra den fysiske nedlukning af skolerne.

Det betyder, at jeres svendeprøveforløb afvikles som planlagt, og I bedes møde op på skolen til undervisning i henhold til den indkaldelse, som I allerede har modtaget.

Kursister
Certifikatkurser afvikles som planmæssigt.

AMU-kurser uden certifikat er aflyst som følge af nedlukningen.

HTX
Undervisningen fra mandag d. 4. til og med fredag d. 15. januar foregår virtuelt efter skema i Uddata.

Elever med særlige behov, herunder SPS (specialpædagogisk støtte) vil kunne møde på skolen efter nærmere aftale med studievejledningen eller undervisere. Som tidligere meddelt er den mundtlige SOP-eksamen i 3.g aflyst. Censor og eksaminator giver i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

Skolehjem
Hvis der er behov for afklaring i forhold til skolehjem, skal skolehjemselever kontakte medarbejderne fra skolehjemmet Anette Agerbech Lauritsen al@eucsyd.dk eller Jan Fangel jfa@eucsyd.dk

 

Vi følger instrukser fra Undervisningsministeriet og oplyser løbende, hvis der kommer ændringer.

I ønskes alle et rigtig godt nytår! Og vi glæder os til at se jer igen i 2021 🙂!