Vi skaber talenter

07.11.22
Simon Hagenau Harboe Sneevang +4574124459 shs@eucsyd.dk

Affaldssortering

Vi har øget affaldssorteringen

EUC Syd tager aktivt medansvar for den grønne og bæredygtige samfundsudvikling. EUC Syd er bæredygtig i undervisning, institutionsdrift og organisationsudvikling. EUC Syd går foran med det gode eksempel og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til fremme af bæredygtigtig udvikling af kompetencer, værdisæt og dannelse for alle skolens elever, nationale som internationale.

EUC Syd har øget affaldssortering på alle adresser. Den nye løsning indebærer, at alle de affaldsbeholdere, der tidligere stod i undervisningslokaler, kontorer mm., er blevet fjernet og i stedet erstattet af affaldsstationer strategisk placeret på fællesområder og gangarealer.

Alle, lige fra elever, besøgende, kursister til ansatte, har hver især et ansvar for korrekt sortering i de opstillede affaldsstationer.