Vi skaber talenter

20.05.20

Vores erhvervsuddannelser er med i genåbningens fase 2

Eleverne på erhvervsuddannelse på både grund- og hovedforløb er netop blevet inddraget i genåbningens fase 2, og EUC Syd kunne således genoptage praksisnær undervisning fra mandag d. 18. maj

Vi har i 2 mdr. siden midt i marts udelukkende kunnet gennemføre online undervisning for alle vores elever på ungdomsuddannelse. Der har i perioden været gennemført massiv teoretisk undervisning, selvom vores undervisere har været kreative og tænkt ud af boksen, så vores elever på mange forskellige måder også har fået praktiske opgaver og har arbejdet med deres håndværk og branchens værktøj og materialer.

Genåbningsfase 1 åbnede i løbet af april for, at skolens afgangselever på alle uddannelser igen kunne have fremmøde. Regeringens kontrollerede genåbning er nu gået ind i fase 2, hvor alle erhvervsuddannelseselever og en afgrænset del af efteruddannelsesområdet igen må vende tilbage til undervisning med fremmøde.

For dem, der er omfattet af genåbningen, foregår undervisningen som udgangspunkt fysisk på skolen. Der vil fortsat være nødundervisning, og vi skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Vi har fx på nogle områder indført forskudte mødetidspunkter og pauser, og de seneste par uger har vi også arbejdet på at uddanne vores medarbejdere til at kunne håndtere de nye regler samt at få bygninger, lokaler og procedurer i stand, så vi lever op til de forskellige retningslinjer.

Det går bl.a. ud på at begrænse smittefaren ved at have kontrol over opholdsmuligheder, skabe rum for afstand, bevare høj hygiejne og tilgængelighed af div. vaske- og afspritningsmuligheder, indarbejde øget rengøring af bl.a. undervisningslokaler osv. Også vores pedeller har været i sving og bl.a. lavet mobile håndvaske og holdere til sprit.

Genstartede elever
Daniel Matthiesen og Esben Jensen er begge elever på industriteknikeruddannelsen i Sønderborg og fortæller, at de er helt trygge ved at vende tilbage til skolen og glæder sig over igen at kunne benytte sig af EUC Syds faciliteter og modtage undervisning her på stedet. De indførte forholdsregler for genåbningens fase 2 bidrager til den tryghed, som begge elever oplever.

- Vi skal vaske hænder, spritte og holde afstand så vidt som muligt, så der er en del flere forholdsregler for os, fortæller Daniel Matthiesen. Og han bliver suppleret af Esben Jensen:

- Vi spiser inde i klassen, da en del spisepladser i kantinen er spærret af, men jeg kunne sagtens finde på at spise i kantinen her efter corona, for der bliver taget gode sikkerhedsforanstaltninger med køkultur, man maks. må være 10 ad gangen, og at vi skal spritte hænder ofte og den slags.

Medarbejdere og ledelse på EUC Syd har i hele lukkeperioden været meget observante og lidt utålmodige i forhold til, hvornår og hvordan vi kunne åbne igen. Vi har undervejs fået mange henvendelser og spørgsmål fra elever og forældre, og også Daniel og Esben fortæller, at de har fulgt genåbningen nøje.

- Det har været spændende at følge med i genåbningen, da det bestemt ikke ville være det samme at skulle gennemføre hele H1 hjemmefra, fortæller Daniel Matthiesen. - De fleste opgaver vi laver på min uddannelse, udføres ved hjælp af softwareprogrammer, så en del har vi selvfølgelig sagtens kunne arbejde med digitalt og hjemmefra uden de store problemer.

Esben Jensen er enig, men motivationen og arbejdsomheden har en stor rolle, og den er alligevel større, når man kan møde ind på skolen og har en lærer og er sammen med sine kammerater til undervisning, end den man kan fremdyrke, når man går alene derhjemme:

- Jeg har kunnet konstatere, at jeg nok laver mere på skolen, end jeg gør derhjemme. Det er muligt at afvikle en stor del virtuelt på vores uddannelse, da det meste forgår på computeren. Men vi skal altså også arbejde med fysiske maskiner for at gennemføre H1, og det vil vi ikke kunne, hvis corona-nedlukningen trak ud, siger Esben Jensen.

Skolehjem
Efter massiv information til ministeriet, ikke mindst gennem skolens relevante organisationer, udvidedes fase 2 søndag aften d. 17. maj, så også skolehjemselever kunne kaldes ind og igen bo på vores skolehjem fra om mandagen.

På EUC Syd har vi 200 elever, der bor på vores skolehjem i de forskellige byer, så det ville være en katastrofe for mange elever, hvis uddannelserne åbnede uden at de havde mulighed for at rejse hertil og bo for at kunne deltage i undervisningen.

Erhvervsuddannelseselever, der har mere end 5 kvarters transporttid mellem bopæl og skole, kan bo på skolehjem i de perioder, de skal følge skoleundervisning. Det er jo langt fra altid muligt at uddanne sig tæt på, hvor man bor, for mange af de ca. 100 forskellige erhvervsuddannelser, der findes, udbydes kun få og udvalgte steder.

Vil man uddanne sig til beklædningshåndværker, er der fx kun to steder i landet (Sønderborg og København), vil man være lokomotivfører findes der også kun skolemuligheder to steder i landet (Tønder og København) og skorstensfejer har kun skoleuddannelse i Tønder. Mange elever under erhvervsuddannelse er dermed helt afhængige af at kunne indkvartere sig på skolehjem i skoleperioderne, så hvis uddannelserne åbner (og der er jo mødepligt), kan man nærmest ikke møde ind til undervisning, hvis man bor i Ringsted eller Aalborg og dagligt skal undervises på skolen i fx Tønder.