15.01.24

Vinderne af Skoleskills i Sønderjylland er fundet

Vinderne af Skoleskills i de fire sønderjyske kommuner er nu fundet ud af mere end 2.000 elever fra 8. klasse. Erhvervsskolerne er begejstrede for elevernes engagement i forløbet.

Fra august til december 2023 har repræsentanter fra Social- og sundhedsskolen, EUC Syd, IBC Aabenraa, BC Syd Sønderborg, Haderslev Handelsskole og Tønder Handelsskole været på besøg i 8. klasserne på de sønderjyske skoler. Formålet har været, at eleverne via praktisk læring fik øget kendskabet til erhvervsuddannelserne og hverdagen på en erhvervsuddannelse.

Planlægningen er sket via et godt samarbejde mellem de forskellige erhvervsskoler, og efterfølgende er tilbuddet sendt ud til 8. klasserne på folke-, fri- og privatskolerne. Sammenlagt har 55 skoler fordelt på 99 klasser og i alt 2.110 elever deltaget aktivt i tilbuddet.

”Interessen for Skoleskills i de fire sønderjyske kommuner har været overvældende, og det er virkelig positivt for erhvervsfagene, som fortjener at komme frem i lyset og blive anerkendt på lige fod med andre uddannelser,” siger direktør på Social- og Sundsskolen Syd, Lotte Dalengaard Pedersen.

Praktiske opgaver på skoleskemaet

8. klasserne har haft undervisere fra de arrangerende erhvervsskoler på besøg i en dag. Under besøget har eleverne fået informationer og set film om dagligdagen på en erhvervsuddannelse, hørt om uddannelsernes opbygning og om de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver.

Eleverne skulle også vise teamsamarbejde i en konkurrence, hvor opgaverne var praktiske øvelser relateret til forskellige erhvervsuddannelser. F.eks. skulle de save i træ, slå søm i og bygge en trappe – opgaver, der er genkendelige i byggefagene. Ligeledes skulle de fra detailhandlen lave indpakning af en trøje – vel at mærke mens de havde en hånd på ryggen, så nødvendigheden af teamsamarbejde kom i fokus. Fra social- og sundhedsverdenen skulle de klargøre ”medicin” til en "patient", hvor opgaven var at sortere patientens piller til en uges forbrug. De skulle også samle en vandlås, lave speedstacking af kopper samt samle et tastatur.

”Skillsdagen er en kombination af fortælling fra vores undervisere og elevernes praktiske engagement. Det er igen blevet taget rigtig godt imod på de sønderjyske skoler, og eleverne har generelt udvist stor interesse. Ideen med, at der på dagen har været nogle praktiske øvelser, går fint i tråd med, at undervisningen på erhvervsuddannelserne også er en kombination mellem teori og praktik. Holdene skulle konkurrere på tid om, hvem der kunne udføre opgaverne hurtigst – og korrekt. Der blev arbejdet intenst, og eleverne viste stor glæde ved opgaverne,” siger Karin Jespersen, der er afdelingschef på EUC Syd.

I hver kommune er den hurtigste tid blevet gemt, og vinderne i de fire sønderjyske kommuner fik besøg af repræsentanter fra erhvervsuddannelserne den 12. januar, hvor der bliver overrakt en præmie til vinderholdet og klassen. Den samlede vinder i Sønderjylland blev Bedsted Friskole i Tønder kommune, som fik en lidt større præmie og kan smykke sig med titlen ”Vindere af Skoleskills 8. klasse 2023”.

Vinderne fra de andre kommuner blev:

  • Oksbøl Friskole, Sønderborg kommune
  • Lyreskovskolen, Aabenraa kommune
  • Ungeuniverset Vojens, Haderslev kommune

Stort tillykke til jer alle sammen og sejt gået!