Vi skaber talenter

13.05.20
Anders Gormsen +4574124205 ang@eucsyd.dk

Målestoksforhold 1:10

Praktisk opgave med at tegne og konstruere gitterspær

Fra næste uge kan alle elever på erhvervsuddannelserne komme tilbage på skolen, men i denne uge arbejder de fortsat hjemmefra.

Som elev på erhvervsuddannelse er det selvfølgelig en ekstra udfordring at få de praktiske dele af undervisningen til at køre hjemmefra.  Vi har tidligere postet eksempler fra bl.a. frisør og ernæringsassistenter, hvor lærerne har gjort det muligt for eleverne ikke bare at arbejde teoretisk men også praktisk med fagets værktøj og branchens forskellige materialer.

Også vores faglærer Anders Gormsen på tømreruddannelsen, har opbygget en opgave som hans tømrerelever har skullet lave rent håndværksmæssigt:

- Tømrereleverne på grundforløb 2 har tegnet og konstrueret gitterspær i model med målestoksforhold 1:10. De fik leveret tegning, træ, sav og søm, så vi har kunnet benytte tiden med nedlukning til også at arbejde praktisk med byggeprojekter, fortæller Anders.