Vi skaber talenter

 

 

 

Kunne du tænke dig en uddannelse indenfor automatisering, der ruster dig til fremtiden?

Frederik Buster Hansen og Mads Skov Hansen er blevet færdiguddannet automatiseringstekniker - en uddannelse de føler har givet dem kompetencer, der matcher deres forskellige interesser. Uddannelsen er en overbygning til deres uddannelse som automatiktekniker.


Frederik Buster Hansen og Mads Skov Hansen er blevet færdiguddannet automatiseringstekniker - en uddannelse de føler har givet dem kompetencer, der matcher deres forskellige interesser. Uddannelsen er en overbygning til deres uddannelse som automatiktekniker.
Frederik og Mads beskriver overbygningen som fremtidssikrende idet, man får lov til at få fingrene ned i de nyeste automationsteknologier og en bedre indsigt i hvordan man styrer og gennemfører et automatiseringsprojekt. Men hvad er det helt konkret, som automatiseringsteknikeren kan?

”Som automatiseringstekniker får man lov til at komme mere bagom systemerne. Vi får en meget mere teknisk viden om, hvordan den teknologi, der kommer i fremtiden, er og vil se ud”, fortæller Frederik Buster Hansen

Frederik valgte at tage overbygningen, da hans plan egentlig var at videreuddanne sig, så da han blev tilbudt at prøve den nye specialisering, takkede han ja.

Efter at Mads blev udlært som automatikteknikker, blev han spurgt, om han kunne tænke sig at tage den nyopstartede overbygning som automatiseringstekniker.

”Jeg havde ellers indfundet mig i, at nu var jeg færdig med skolen, så nu skulle der bare tjenes penge. Men overbygningen lød spændende, og det var jo kun 1 år ekstra. Jeg havde dog lidt betænkeligheder med at være en del af den første årgang, men også en vis nysgerrighed i forhold til at kunne sætte mit præg på uddannelsen. Desuden vidste jeg, hvilken fantastisk lærer jeg skulle have på H5 og H6, hvilket også betød”, fortæller Mads.

Under automatiseringsuddannelsen får man lov til at komme mere ned i det at programmere og får en meget dybere forståelse i automatisering med fx PLC og robotter, og man arbejder med ’structuered text’/databaser. Man får også større indsigt i økonomi, herunder at lave større økonomiske overvejelser. Man kommer ud og kigger på en proces og undersøger, om den kan gøres billigere, og hvornår den kan være rentabel. Som automatiseringstekniker er man derfor typisk et bindeled mellem teknikerne i produktionen, til ledelse, udvikling eller support. Automatiseringsteknikeren vurderer derfor meget mere i dybden om, hvordan noget kan optimeres.

Fremtidsorienteret

I automatikteknikereuddannelsen lærer man meget om, hvordan man kobler ting sammen på traditionel vis, hvor man som automatiseringstekniker kobler det meste op i netværk. Netværk og digitalisering er et klart fokus i uddannelsesforløbet.

”Man får en dybere forståelse af PLC og dens database muligheder, med henblik på structured text. Større og mere kompliceret industrielle netværk, I/O links og Internet of Things (IoT), som læner sig op ad Industri 4.0. Programmering af robotter med vision integration. Hertil større indblik i økonomiske overvejelser og især om, det er rentabelt”, fortæller Mads Skov Hansen.

Praktikplads

Mads og Frederik var begge to lærlinge hos medicinalfirmaet Novo Nordisk, hvor de også skrev deres specialeprojekter.

”Mit projekt hos Novo Nordisk i Hjørring gik ud på at udvikle en robot, der kunne flytte petriskåle og tage billeder af dem og sende datamængden til en server”, fortæller Frederik.

Frederik fortæller, at han i løbet af praktikoplevelsen har flyttet sig utroligt meget, og med denne overbygning bliver man meget mere selvstændig, så i stedet for at vænne sig til at spørge, skulle man nu omstille sig til selv at søge viden. Det betyder derfor også, at ens tøjler er meget frie, og man kan derfor også følge interessen. 

Mads var automatikteknikerlærling hos Novo Nordisk i Bagsværd, hvor han også forsatte sin overbygning.  For Mads’ vedkommende var han meget optaget af 3D-print, og brugte derfor også det i sit projekt.

”Igennem mit sociale netværk på mit arbejde, fandt vi frem til et problem, som manglede en automatisk løsning. Hvilket i sidste ende blev til et ’proof of concept’/prototype. Man skal med overbygningen være meget selvdrivende og ikke bare kaste håndklædet i ringen, så snart problemer opstår. Google, manualer, samt forums bliver din ven. Men læringen omkring databaser, dataopsamling, netværkskommunikation mellem robot og PLC er utrolig udfordrende, men også ekstremt givende, når det endeligt lykkes”, fortæller Mads.

For både Mads og Frederik har det været nemt at finde en praktikplads, da de blot fortsatte deres praktikforløb fra automatikteknikeren. Men begge oplever det generelle billede af, at der er mange muligheder for praktikplads, da det er en god uddannelse, som kan tilbyde elever mere viden inden for omfattende automatiseringsløsninger.

Styrkerne i uddannelsen

Som automatiseringstekniker lærer man meget, og man får især kompetencer, som arbejdsmarkedet har en stor efterspørgsel efter. I overbygningen er det økonomien og matematikken, der fylder. Ikke nok med at kunne sætte sig ind i den økonomiske del, man lærer også, hvordan man præsenterer sine løsninger. 

Både Mads og Frederik var overrasket over, at det gik så hurtigt med at blive så selvstændig og arbejdsom. Begge har oplevet, at det går hurtigt fra at kigge på en proces og til at stå med en optimering i hånden, og de er overraskede over, at man bliver så hurtig stærk til at automatisere processer i hovedet. De mærker tydeligt den gode værktøjskasse, de har fået fra deres uddannelse.

”Automatiseringsteknikeruddannelsen er lidt ligesom at lege med LEGO, bortset fra at du ikke har nogen manual”, fortæller Mads.

Job efter uddannelse

Uddannelsen kvalificerer til at udføre teknikeropgaver på større avancerede automatiserede anlæg. Det betyder, at der arbejdes med anvendelse af automationsløsninger ved anvendelse af robotter, programmering af PLC’er, dokumentation af anlæg, idriftsættelse og indkøring af nye anlæg herunder aflevering til kunden. Automatiseringsteknikeren vil arbejde bredt med mange teknologier som fx industrielle netværk, servosystemer, robotter, SCADA, vision, PLC og sikkerhed.

Mads og Frederik har begge to fået muligheden for at forsætte med at arbejde, hvor de var i praktik. Men jobmulighederne er mange, fortæller de begge. Da uddannelsen er meget tværfaglig, betyder det også, at man kan arbejde i mange forskellige roller.

”Det handler virkelig om at finde ud af, hvor man har flair og så gå den vej. Det er en meget tværfagliguddannelse, så man skal virkelig bare følge sin interesse.”, fortæller Mads.

Hvorfor skal man vælge automatiseringstekniker uddannelsen?

” Hvis man gerne vil forberede sig på det, der kommer, og få mere indsigt i, hvordan økonomien og virksomhedens drift hænger sammen, så tror jeg, at det er et godt valg for dem, der har haft noget med automatisering eller industriteknik at gøre.”, fortæller Frederik.

 

FAKTABOKS OM: Automatiseringstekniker

Automatiseringsteknikeren er en overbygning til den 4-årige automatikteknikeruddannelse. Overbygningen tager 1 år, hvor der er to skoleophold på hver 5 uger.

På EUC Syd starter det første skoleophold, H5, på 5 uger i uge 44, 2021. Andet skoleophold, H6 på 5 uger forventes udbudt i 2. kvartal 2022.


Hvem kan starte på uddannelsen

Alle med et svendebrev som automatiktekniker kan starte på automatiseringsteknikeruddannelsen.

Foruden det kræves der også, at du har en kontrakt med en virksomhed, som er godkendt til at gennemføre uddannelsen.

Fag på skoleophold

Uddannelsen har samlet fire fag fordelt på to skoleophold:

Den digitale fabrik, varighed 1 uge.
Der arbejdes med industri 4.0, netværk, Internet of Things, dataopsamling, cloudløsninger, præsentation af data samt begrebet Big data.

Formidling og dokumentation, varighed 1 uge.
Der arbejdes med de forskellige direktivers krav til teknisk dokumentation på automatiserede anlæg, herunder versionsstyring og formidling af teknisk dokumentation.

Økonomi og automation, varighed 1 uge.
Der arbejdes med forretningsforståelse, økonomiske aspekter ifm. investering i automationsløsninger.
Endvidere arbejdes der med projektstyringsværktøjer.

Automationsløsninger med robotter i produktionen, varighed 7 uger.
Her arbejdes der med projektforløb - en projekt-case hvor et anlæg skal automatiseres b.la. ved hjælp af robotteknolog, PLC styringer, netværk, og vision.
Der arbejdes ligeledes med de forskellige sikkerhedssystemer og løsninger for beskyttelse af personel, der arbejder på eller nær anlægget.

Uddannelsen afsluttes med en projektprøve.

Specielt for voksne

Er du over 25 år, og er uddannet automatiktekniker, så har du mulighed for at gå i gang med uddannelsen som erhvervsuddannelse som voksne (EUV). Kontakt EUC Syd, så hjælper vi med at afklare om det er muligt.