Vi skaber talenter

18.06.20

Flyvefærdig med en grænseoverskridende uddannelse

Paul Hentscher, 19 år, er i dag blevet færdig som den første STaRForCE-elev fra EUC Syd. Paul Hentscher har taget en uddannelse som IT-supporter på et forløb specielt sammensat af både danske og tyske perioder. Som STaRForCE-elev får man derfor ikke kun ét men to uddannelsesbeviser - uden at det tager længere tid

Som en del af det danske mindretal i Nordtyskland taler Paul Hentscher både dansk og tysk flydende og har ingen problemer haft med at skulle forholde sig til fx undervisning, indlæring, opgaveskrivning eller samtale på de forskellige sprog, ligesom han også kulturelt og socialt har været vant til at gebærde sig på både den ene og den anden side af grænsen; de førte 8 skoleår tog han i Tyskland men valgte så at gå to år på efterskole i Danmark.

Paul Hentscher har derefter taget grundforløbet på EUC Syd i Sønderborg og praktikdelen af uddannelsen ved Skoleforeningen i Flensborg. Han hørte nemlig om STaRForCE-projektet og har fra starten arbejdet på at få en uddannelse, der kan godkendes på begge sider af grænsen. Der har været lavet nogle særlige aftaler med den tyske erhvervsskole Eckener Schule i Flensborg, således at han har kunnet erstatte et af de danske hovedforløb på EUC Syd med tysk skolegang.

En af de største udfordringer for Paul Hentscher har været den forskellighed, der trods alt er mellem den danske og tyske uddannelse og forståelse af IT-supporter. I Tyskland ses det mere som en kommerciel uddannelse, hvor der i Danmark er langt mere fokus på det tekniske.

Og så er den teknologiske udbredelse heller ikke helt sammenlignelig, hvor vi i Danmark f.eks.er længere fremme på udrulningen af fibernet, så det har indimellem været svært at opfylde videnskravene det ene og det andet sted. Fejlfinding f.eks. skal jo udføres forskelligt afhængig af hvilken opsætning og netværk, man arbejder med, siger Paul Hentscher.

Paul er nu i gang med sit sidste hovedforløb på EUC Syd. Han havde et tysk skoleforløb i vinteren 2019-20 og har haft tysk teoriprøve på IHK (Industri og Handelskammer) i Flensborg den 3. juni, Lena Clausen fra IHK Flensborg siger:

Paul er et rigtig fint eksempel på en STaRForCE-elev og for de grænseoverskridende muligheder, der ligger nord og syd for grænsen. Takket være hans store interesse og åbenhed overfor begge kulturer og sprog står dørene på begge arbejdsmarkeder nu åbne for Paul, hvor han både holder sit danske og sit tyske uddannelsesbevis i hånden.

I dag den 18. juni afsluttede han sin uddannelse i Sønderborg med et flot 10-tal.

Paul Hentscher vil helt klart anbefale STarForCE-projektet til andre elever, der overvejer en uddannelse, der kan bruges på begge sider af grænsen. Som STarForCE-elev får man ikke bare finpudset sine sproglige kompetencer også med fagsprog. Man får også god indsigt i arbejdskulturerne og faglig forståelse for opfattelsen og udførelsen af ens fag i begge lande.

Mine planer er, at jeg jo nu kan søge job som IT-supporter både i Tyskland og i Danmark, så det vil jeg gøre og så springe til i den virksomhed, hvor jeg bedst kan se mig selv - uanset land. Jeg bor for nuværende i Tyskland, men det skal ikke være afgørende, for jeg kan bl.a. godt lide den mere uformelle tone, der typisk er på danske arbejdspladser.

Om STaRForCE

Starforce” er forkortelsen af ”Strong Talents Ready for Crossborder Education” og er et EU-Projekt, som fremmer udviklingen af dansk-tysk-uddannelsessamarbejde.

Eleven skal have mod på at overskride grænser, både fysiske og personlige, og projektet hjælper bl.a. med økonomiske og organisatoriske udfordringer for de forskellige uddannelsesdele. Som EUD eller EUX-elev på EUC Syd, kan man fra uddannelser inden for gastronomi, Elektroteknik/IT og Lagerlogistik tage en eller flere praktikperioder i Nordtyskland - og omvendt som tysk elev tage dem i Danmark. Perioderne godkendes som del af den dansk/tyske uddannelse, således at eleven lander med ikke kun ét men to uddannelsesbeviser. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.