Vi skaber talenter

18.03.20
Thomas Bjerner Hansen +4574124241 tbh@eucsyd.dk

Er du elev eller virksomhed tilknyttet Praktikcenteret

- og er du i tvivl i forhold til løn, uddannelsesaftale mm. under corona-nedlukningen?

Du får fortsat udbetalt skolepraktikydelse den sidste hverdag i måneden, og lukningen af praktikcentret får ingen indflydelse på, hvor meget du får udbetalt. Da vores muligheder er begrænsede, når vi arbejder hjemmefra, må du dog forvente, at udbetalingen af din befordringsgodtgørelse bliver forsinket, hvis du har søgt om det i sdbf.dk.
Hold dig opdateret med beskeder om din uddannelse samt skoleforløb via eboks og Uddata.

Til virksomheder og elever i uddannelsesaftaler
Virksomheder som ønsker vejledning i ophævelse af uddannelsesaftaler kan kontakte en af nedenstående uddannelseskonsulenter.

Er du i en uddannelsesaftale, som bliver ophævet, og ønsker du i stedet at blive optaget i skolepraktik, skal du hurtigst muligt kontakte en af nedenstående virksomhedskonsulenter inden for din branche. De kan svare tilbage, hvordan du skal forholde dig:

Finn Møller Petersen
fmp@eucsyd.dk
5131 4841

• Bygningsmaler
• Tømrer
• Murer
• Elektriker
• Snedker
• Struktør og brolægger
• Teknisk designer
• Ernæringsassistent
• Tandklinikassistent
• Frisør

Finn Brakhage Jacobsen
fbj@eucsyd.dk
5131 5574

• Entreprenør- og landbrugsmekaniker
• Mekaniker
• Lager- og terminal
• Vejgodstransport
• Personbefordring
• Smed
• Automatiktekniker

Hans-Christian Carstensen
hcc@eucsyd.dk
5131 4893

• Vvs
• Skorstensfejer
• Beklædningshåndværker
• Værktøjsmager
• Industritekniker
• Bager og konditor
• Gastronom
• Data og IT-supporter
• Elektronik og svagstrøm
• Elektronikoperatør

Har du spørgsmål om skolepraktik
Kontakt Praktikcenterleder
Thomas B. Hansen
tbh@eucsyd.dk
5131 5544