Vi skaber talenter

25.11.16

Elever fremstillede legeredskaber

EUD10-linjen på Tønder10 har i de seneste to uger arbejdet med deres andet tværfaglige projekt omkring uddannelse.

Det var en fornøjelse, vi havde det sjovt. Vi kommer aldrig til at glemme de 2 uger :-)

Hilsen Michelle og Mina.. :)

Sådan udtalte to tilfredse elever, der med EUD10-linjen på Tønder10 i de seneste to uger har arbejdet med deres andet tværfaglige projekt omkring uddannelse. Opgaven denne gang var med fokus på innovation inden for børne- og sundhedsområdet. Projektet skulle bringe eleverne gennem et forløb fra idé til et færdigt produkt. Dette færdige projekt skulle være legeredskaber til børn i en børnehave.

Eleverne startede med undervisning inden for social- og sundhedsområdet, og her blev der arbejdet med børns sociale behov, trivsel og sundhed samt samspillet mellem børns motoriske udvikling og indlæring. Dette blev efterfulgt af et besøg i Nordre Børnehave i Tønder, hvor eleverne fik mulighed for at snakke med børnene og pædagogerne i børnehaven og dermed blive indstillet på hvilke behov og motivationsfaktorer, der skulle arbejdes ud fra.

Inden arbejdet i værkstedet på EUC Syd kunne påbegyndes, så skulle eleverne igennem en dag med fokus på teorien i innovationsprocessen. Her arbejdede de på Tønder Handelsskole med idégenerering. De skulle komme på gode ideer, tegne skitser og tilpasse forventningerne med de rammer som var for udviklingen af projektet. Herefter startede det praktiske arbejde, hvor teorierne skulle omsættes til et praktisk produkt.

Eleverne var delt i tre grupper og arbejdede ihærdigt med det praktiske arbejde i værkstedet hos EUC Syd i Tønder. Udfordringen var at omsætte de kreative tanker, som kunne blive til et godt og attraktivt lege redskab for børnehavebørnene.

Dagene i værkstedet bar virkelig frugt og det var nogle meget flotte legeredskaber der blev fremstillet. Projektet sluttede med en præsentation i børnehaven, hvor eleverne skulle opsætte og igangsætte de fremstillede legeredskaber.

De tre grupper havde lavet nogle lidt forskellige produkter, hvoraf de to var til indendørs brug, men det sidste var en udendørs aktivitet. Den første gruppe havde lavet et aktivitetsbord med tilhørende effekter, som børnehavebørnene kunne bruge når de fx leger med et trafiktæppe. En anden gruppe fremstillede en søjle med tre aktivitetssider. Her kan børnene dels spille et memoryspil, de har mulighed for at tegne/male på en tavle og slutteligt den sidste side, hvor der kunne arbejdes med fletning og vævning. Udendørsaktiviteten var en dobbeltvippe. Denne skulle eleverne samle og fik her god hjælp af børnene i børnehaven. Den vakte da også – som de øvrige to legeredskaber – stor jubel, da den først var opsat og afprøvet, så alle fik mulighed for at bruge den.

Eleverne fortjener stor ros for deres arbejde, som gennem processen har været rigtig god. De har været kreative i det daglige arbejde og fået fremstillet produkter, som er blevet yderst populære.

Hensigten med EUD10-linjen er at få afklaret forskellige former for erhvervsuddannelse og dermed blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg efter 10.klasse. Eleverne kommer i løbet af skoleåret ud i forskellige projektforløb, som dermed sikre at de kommer til at stifte bekendtskab med dele af uddannelserne inden for EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen, Gråsten Landbrugsskole og Tønder Handelsskole.