Vi skaber talenter

01.05.18

Mangel på faglærte kan udløse bonus

Socialdemokratiet vil belønne bestemte faguddannelser med 50.000 kr.

Socialdemokratiet foreslår, at gennemfører man en af de erhvervsuddannelser, hvor der fremover vil mangle arbejdskraft, skal det belønnes med 50.000 kr.

Det er spændende, om forslaget bliver vedtaget, for mange af EUD'erne på listen kan tages på EUC Syd:

  • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Gastronom
  • Industrioperatør
  • Industriteknikeruddannelsen
  • Skorstensfejer
  • Smed
  • Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
  • VVS-energi

Mette Frederiksen kom med oplægget i sin 1. maj-tale, og sagde bl.a.:

- Hvis du tager en faglært uddannelse - eksempelvis som smed, for smede kommer vi til at mangle - så får du 50.000 kroner. Du får vores anerkendelse, og du får en tak, for vi kan ikke undvære dig i fremtiden.