Vi skaber talenter

16.08.18

Elevklub på frisøruddannelsen

Elevklubben skal fremme ambitioner og læring for frisøreleverne

Lærerteamet på EUC Syds frisøruddannelse har gennem et års tid arbejdet på at opbygge en elevklub, hvor frisøreleverne kan træne, blive inspireret, udvikle sig og danne netværk med de andre elever på kryds og tværs.

Fremover er der træningsaften den første onsdag i hver måned på frisørafdelingen i Aabenraa. Det er gratis for eleverne at være medlem, og der vil altid være faglærere til stede.

- Alle frisørelever er velkomne til at komme og træne. Vi har haft en rigtig god dialog med frisørskolen i Århus, som har meget gode erfaringer med en elevklub, siger Pia Jensen Hansen, der er underviser på frisøruddannelsen på EUC Syd i Aabenraa.

Frisøruddannelsen er som de fleste erhvervsuddannelser en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleverne skifter mellem at have perioder med undervisning på skolen og perioder, hvor de er ude i arbejdspraktik i deres firmaer. Derfor møder alle eleverne ikke nødvendigvis hinanden, fordi de rent fysisk hele tiden er forskellige steder.

- Vores ønske er at bygge en elevklub op, som vi får et stærkt fællesskab for alle vores elever, så de møder hinanden på kryds og tværs og med masser af læring og udvikling, samtidig med, at det er sjovt og positivt og styrker sammenholdet blandt eleverne, siger Pia Jensen Hansen.

Læs mere om frisøruddannselsen