Vi skaber talenter

10.12.21
Finn Brakhage Jacobsen +4574124101 fbj@eucsyd.dk

Kloakrørlægger - stor efterspørgsel efter arbejdskraft

TILMELD DIG NU - næste hold starter den 3. januar 2022

Kloakering er enormt vigtigt i nutidens klima og bæredygtigheds fokuseret samfund. Det er svært at forestille sig, hvordan de større byer og tætbeboede områder ville fungere uden korrekt udført afløb og rensning af spildevandet.
På kloakrørlægger forløbet er der lagt vægt på, at du, ud fra en faglig teoretisk baggrund, får kompetencer til at udføre praktisk kloak arbejde, der imødekommer de krav, der er til fremtidens kloakering.

Kurset består af faglig matematik, nivellering, tegning på computer, kloakteori og praktisk rørlægningsarbejde.
Tilmeld dig kloakrørlæggerkurset, hvis du ønsker at arbejde med kloakrør - det er et krav at have gennemført kurset.
Billede