Vi skaber talenter

Den kombinerede ungdomsuddannelse - KUU Sønderjylland

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er en to-årig ungdomsuddannelse for dig, der er mellem 16 og 25 år.

Du har endnu ikke forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse, men efter KUU har du har mulighed for at vælge at læse videre. Eller du kan vælge at gå direkte i arbejde. 

Uddannelsen varer to år, men der er mulighed for at gennemføre den på kortere tid.

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse udbydes af konsortiet KUU Sønderjylland.

Læs mere på brochuren her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 2 år og er opdelt i 4 perioder af 20 ugers undervisnings- eller praktikforløb, og et fællestræk for uddannelsen er, at holdfællesskab og trygge rammer vægtes højt.  

Uddannelsen vil foregå på den hjemskole, der udbyder temaet (se Uddannelsessteder og erhvervstemaer), og til dels på andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Hjemskolen, du går på, er din faste base igennem hele uddannelsen, men en stor del af uddannelsen foregår som praktik i virksomheder, institutioner, foreninger m.m.

Der er to eksamensfag, det ene er dansk. Hvis du afslutter uddannelsen efter 3. periode, hvilket er muligt, skal have bestået et fag på D-niveau.

Færdiggør du uddannelsen efter 4. periode, skal du have bestået yderligere et fag på D-niveau.

Du vil fra første dag få tilknyttet en kontaktperson på hjemskolen, som vil følge dig igennem hele uddannelsen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis, og du kan søge SU, hvis du er over 18 år.  

Du kan også få tilskud/ungdomskort til dækning af dine transportudgifter.

Om uddannelsen

Uddannelsen bidrager til, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Det gør, at du bagefter kan fortsætte på en kompetencegivende erhvervsuddannelse - eller du kan gå direkte i arbejde på det lokale og regionale arbejdsmarked.

Uddannelsen vil give dig den grundlæggende viden om metoder, sprogbrug og arbejdsprocesser inden for det erhvervstema, som du selv vælger, og du vil lære at udføre selvstændige arbejdsopgaver.

Du vil også lære at vælge de rigtige værktøjer, materialer og udstyr til opgaverne, og du vil lære at tage ansvar for udførelse af mindre arbejdsprocesser i samarbejde med andre. 

Du vil få kendskab til fagudtryk inden for området, og du vil lære at finde og vælge relevant faglig information til at løse og kommunikere om faglige opgaver.

Når du har taget uddannelsen, kan du forholde dig til egen rolle og muligheder på arbejdsmarkedet, og du vil have nyttig viden om forhold på arbejdsmarkedet, om forskellige kulturer på arbejdspladser og viden om, hvordan demokratiske beslutningsprocesser foregår.

Din titel vil være Erhvervsassistent.