Rensning af ventilationsanlæg

Deltageren · har kendskab til ventilationsanlægs opbygning og virkemåde. · har viden om komponenters placering og virkemåde. · har viden om bygningsreglementets regler for ventilationsanlæg. · har viden om og kan udføre rensning af ventilationsanlæg og kan af- og påmontere komponenter i forbindelse med rensning af ventilationsanlæg. · kan selvstændigt dokumentere effekten og foretage kvalitetskontrol af det udførte arbejde.
Fagkode
48038
Varighed
5 dage