Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: • risici forbundet med arbejde med mobile kraner • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner • mobile kraners stabilitetsforhold • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt • til korrekt anvendelse af støtteben Efter endt uddannelse kan deltageren: • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning • aflæse lastdiagrammer • opstille mobile kraner korrekt
Fagkode
48644
Varighed
10 dage