Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil

Deltageren kan: • Føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed. • Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel. • Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. • Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner. Deltageren har kendskab til: • Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. •Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Fagkode
47855
Varighed
20 dage