EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: · Færdselsregler · Regler for arbejdstid · Køre- og hviletidsregler · Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken · Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, · Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker · Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Fagkode
48660
Varighed
2 dage