Enhedslaster

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, håndtere, opbygge, sikre, afmærke og afsende enhedslaster med forskellige godstyper. Deltageren får kendskab til: - Stablingsmetoder - Lastbærere og transport - Stuvning af container og/eller flat rack - Losning af container og/eller flat rack - Læsning af lad - Valg af udstyr til håndtering og afmærkning - Valg af sikringsmetoder - Ergonomi og arbejdsmiljø - Varemodtagelse og forsendelse - Transportdokumenter og valg af transportmåder - Anvendelse af elektronisk og manuelt registreringsudstyr
Fagkode
45077
Varighed
5 dage