Lagerindretning og lagerarbejde

Deltageren kan medvirke til en optimal og rationel indretning af lageret, herunder reolplacering, transport og køregange. Deltageren kan udføre: - emballering og mærkning af gods - plukning, pakning og forsendelse af varer/gods Deltageren kan anvende relevante tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse. Deltageren kan anvende sit kendskab til: - lagerfunktion - arbejdsmiljø og sikkerhed - kapacitetsudnyttelse og - varesortiment
Fagkode
45074
Varighed
3 dage