Nivellering

Deltagerne kan: · Udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. · Afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. · Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. · Udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital målebog. · Foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning. · Beregne skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang. · Kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder. · Udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.
Fagkode
49318
Varighed
5 dage